Mzdy v IT a telekomunikacích dosáhly stropu. Teď budou firmy lákat pracovníky na benefity

Mzdy v oboru sice meziročně vzrostly o 8 až 10 procent, jsou ale už vyšponovány na maximum. Firmy tak budou napříště lákat IT odborníky spíše na dodatečné benefity. Častěji také žádají osobní přítomnost zaměstnanců na pracovišti.

V oboru IT a telekomunikací došlo letos k mírnému úbytku nabízených pozic, a to zejména kvůli přehodnocování náplně jednotlivých rolí, centralizaci a slučování pracovních pozic. Firmy také začaly vyžadovat častější docházku zaměstnanců na pracoviště. Zvýšily i preferenci náboru do zaměstnaneckého poměru oproti B2B smlouvám s OSVČ.

Mzdy programátorů a dalších IT odborníků jsou již nyní na hranici možností firem, porostou teď proto pomaleji než v jiných odvětvích.

Hlad po lidech v tomto odvětví nicméně dále přetrvává. Mzdy v Praze na 67 procent IT pozic dosahují v horním rozpětí šesticiferných hodnot. V Brně je situace podobná, na mzdu 100 tisíc a více dosáhne 57 procent IT pozic. Meziročně mzdy rostly o 8 až 10 procent. Vyplývá to z komplexního průzkumu mezd personální agentury Grafton Recruitment.

Sháňka je hlavně po manažerech informační bezpečnosti

Zatímco trend přehodnocování a slučování rolí je nejvíce patrný v oblasti projektového řízení IT, trend preference náboru do stavu oproti B2B smlouvám s OSVČ je vidět napříč všemi pozicemi. „Zájem o nábor do stavu přitom nemají jen samotné firmy, z důvodu vyšší jistoty zaměstnání začaly tuto variantu preferovat i samotní IT profesionálové, a to i přesto, že práce na kontrakt je pro ně mnohdy výhodnější a dává jim větší svobodu,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GiGroup.

Mzdy v Česku rostou příliš rychle, problém je to hlavně pro menší firmy

I přes úbytek nabízených pozic v IT stále panuje velký hlad po pracovnících. Je to dáno zejména velkým rozmachem oboru podnikových služeb, jejichž součástí jsou i IT služby a IT výzkum a vývoj, a dále pokračující digitalizací prakticky všech průmyslových odvětví.

Největší nedostatek uchazečů je patrný v případě seniorních vývojářských pozic, zejména v programovacích jazycích Java, Kotlin, .NET, Angular a Objective-C. Výrazně vzrostla poptávka i po manažerech informační bezpečnosti, kteří si dnes dokážou vydělat až 200 tisíc korun. Velký zájem je rovněž o vývojáře v Pythonu, kteří si nyní v Praze přijdou až na 140 tisíc korun měsíčně. Ještě před dvěma roky byla přitom maximální mzda pro tuto pozici na úrovni 90 tisíc.

Umělá inteligence zatím pracovní místa nebere, ale vytváří

Zvýšený zájem zaměstnavatelů o některé pozice je spojen také s nástupem strojového učení a umělé inteligence. Ta v této fázi více pracovních míst vytváří než ubírá. Vedle vlastních programátorů jsou potřeba například také testeři a designéři těchto systémů.

Umělá inteligence je zatím ve fázi, kdy je učena a vyvíjena.

Sektor pak úzce souvisí i s datovou vědou, analýzou dat a vývojem aplikací business intelligence, oblastmi, kde roste hlad po lidech a spolu s ním i mzdy. Datový vědec či vývojář BI si tak v Praze může vydělat až 130 tisíc korun, i když je třeba dodat, že zrovna na těchto pozicích jsou mezi minimální a maximální částkou relativně velká rozmezí, spodní hranice činí 60 tisíc.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Významný trend v současném IT pak představuje i cloud. Do průzkumu byly proto zahrnuty i pozice cloudového inženýra a cloudového architekta, v obou případech se zaměřením na nejrozšířenější cloudové technologie, tedy Amazon AWS a Microsoft Azure. I v kraji Vysočina, kde se mzdy v této oblasti pohybují na nejnižší úrovni, si cloudový inženýr přijde na 55 tisíc až 75 tisíc korun, cloudový architekt pak až 80 tisíc.

V IT teď mzdy porostou pomaleji, než v jiných oborech

Mzdy v IT sice meziročně vzrostly v průměru o necelou desetinu, nicméně aktuálně již pomalu narážejí na svůj strop. Do budoucna tak nelze očekávat, že si udrží takové tempo růstu jako jiná odvětví. „Firmy se ovšem bez IT specialistů neobejdou a pokud jim již nemohou nabídnout další růst mzdy, musejí se snažit zaujmout benefity,“ říká Martin Malo s tím, že z nedávné průzkumu benefitů vyplývá, že k nejpopulárnějším benefitům v IT patří bonusy a prémie, flexibilní pracovní doba, dovolená 5 a více týdnů, každoroční revize mzdy a zdravotní volno. IT experti však ocení i možnost se v technologiích dále vzdělávat a rozvíjet.

Absolutně nejvyšší měsíční mzdu má podle průzkumu ředitel IT v Praze, horní hranice na této pozici dosahuje dokonce čtvrt milionu korun. Nejnižší mzdou v přehledu je naopak mzda administrátorů Windows nebo Linuxu v Olomouckém a Zlínském kraji a na Vysočině, kde spodní hranice rozpětí dosahuje pouze 45 tisíc. Specialisté technické podpory 1. stupně si v těchto krajích dokonce mohou přijít jen na 35 tisíc korun.

Regiony dohánějí ve mzdách velká města

Průzkum dále ukázal, že dochází k dalšímu sbližování Prahy s jejím širším okolím stejně jako k vyrovnávání podmínek v jednotlivých regionech. Například programátoři i testeři mají jak v Praze, tak i v celém Středočeském kraji perspektivu stejného nástupního platu, v případě programátora s vysokoškolským vzděláním jde o 60 až 80 tisíc korun, u testera se středoškolským vzděláním pak o 35 až 50 tisíc.

V regionech se pak zase přidávalo nejvíce tam, kde dosud byly mzdy na nejnižší úrovni, což je pro většinu pozic v IT Olomoucký a Zlínský kraj a Vysočina. Významně rostly i mzdy projektových manažerů v Jihočeském, Ústeckem, Libereckém a Plzeňském kraji, kde nyní dosahují až na 120 tisíc korun.

Rostoucí hlad po IT specialistech je patrný i v oboru podnikových služeb. Jak uvádí asociace ABSL, která na českém trhu sdružuje firmy působící v tomto segmentu, IT patří spolu s výzkumem a vývojem k nejrychleji rostoucím oblastem podnikových služeb v České republice a i do dalšího roku se očekává v této oblasti růst počtu zaměstnanců o více než 10 procent. „Role IT v rámci podnikových služeb navíc poroste s tím, jak tento obor stále rozšiřuje svůj záběr a orientuje se více činnosti s vyšší přidanou hodnotou, tedy včetně IT,“ vysvětluje Martin Malo.

Tisková zpráva agentury Grafton Recruitment

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme