MZV a ČMZRB společně podpoří české podnikatele v jejich rozvojových aktivitách

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (ČMZRB) Jiří Jirásek podepsali 19. prosince 2018 smlouvu o realizaci programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Program bude spuštěn začátkem roku 2019 a cílí na podporu udržitelných investic českých firem v rozvojových zemích.Zaručené úvěry sníží rizika investování na rozvojových trzích, umožní českým podnikatelům a investorům rozšířit jejich aktivity a využít místní pracovní sílu. Zároveň dají lidem perspektivu na lepší život ve vlastní zemi a přispějí k jejímu udržitelnému rozvoji. Na první výzvu programu vyčlenila Vláda ČR 50 milionů Kč.

Prostřednictvím programu Záruka podpoříme investice v rozvojových zemích, posílíme vytváření pracovních míst, a v důsledku tak tímto moderním nástrojem přispějeme k omezení migračních tlaků do Evropy,“ uvedl k podpisu smlouvy ministr Petříček. Po dnešním podpisu smlouvy ČMZRB připraví výzvu k předkládání podnikatelských záměrů.

„Českým podnikatelům se díky tomuto novému programu podstatným způsobem zjednodušují možnosti a podmínky, jak realizovat své rozvojové aktivity ve vybraných zemích a bankám tímto produktem výrazně snížíme riziko poskytování úvěrů na tyto účely,“ řekl generální ředitel ČMZRB pan Jiří Jirásek a dodal: „Spolupráce banky s Ministerstvem zahraničních věcí ČR je dalším krokem, kdy ČMZRB potvrzuje svou roli národní rozvojové banky ČR a rozšiřuje své aktivity i mimo okruh ministerstev, která vykonávají akcionářská práva ČR.“ Firmy si pak budou moci předjednat úvěr u některé z komerčních bank a požádat o záruku ČMZRB. Záruka bude moci být poskytnuta do výše až 50 procent komerčního úvěru.

Vloni dalo Česko na rozvojovou pomoc 6,3 miliard korun, tedy 0,13 procent hrubého národního produktu. Podle ministra Petříčka by se podíl měl do roku 2030 zvýšit na 0,33 procent. Peníze putují především do prioritních zemí: Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny, Etiopie, Zambie, Kambodži a Afghánistánu. Bezmála třetina všech prostředků takzvané dvoustranné pomoci vloni směřovala na podporu zemědělství a lesnictví. „Rozvojová spolupráce je investice do naší bezpečnosti a do našeho budoucího hospodářského růstu a rozvoje,“ připomněl Petříček.

Kromě toho ČR vynakládá prostředky především na dostupnost čisté vody, sociální infrastrukturu a služby, a podle ministra Petříčka je klíčová také podpora obnovitelných zdrojů energie. Mezi iniciativy, které Česko financuje, patří například projekt zajištění dodávek pitné vody v Etiopii, v Zambii se Česko zaměřuje na zemědělství a učňovské vzdělávání a v Gruzii podporuje léčbu rakoviny.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky Vlády ČR a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je ČR zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

Fotografie poskytnuta MZV ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme