MZV hostilo kulatý stůl k novým prioritám v oblastech ekonomické diplomacie a vědy, výzkumu a inovací

Česká republika potřebuje více silných domácích inovativních výrobců produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. I to zaznělo na kulatém stole pořádaném v Černínském paláci v úterý 5. dubna 2022.

Kulatý stůl měl za cíl propojení priorit v oblastech ekonomické diplomacie a vědy, výzkumu a inovací v zahraničí. Program, kterého se zúčastnili zástupci ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády, ale i zástupci z akademického prostředí, soukromého sektoru či podnikatelských asociací, byl zahájen prezentací náměstků ministra zahraničních věcí Jiřího Kozáka a Martina Tlapy.

Ilustrační fotografie

Společně představili východiska pro českou zahraniční politiku s vědou, výzkumem a inovacemi v hlavní roli. Hlavními body byla inovativní řešení českých firem pro mezinárodní trhy, spolupráce výzkumných organizací a VŠ, obranný výzkum, kybernetická bezpečnost a v neposlední řadě rovněž podpora mezinárodních rozvojových cílů. Závěrem uvedli příklady úspěšných projektů, jakými jsou například prezentace na Nanoday v Budapešti nebo navázání spolupráce v oblasti vodíkových technologií a energetiky ve Finsku.

Hlavním přínosem kulatého stolu byla obsáhlá diskuze zástupců jednotlivých odvětví, kteří poskytli praktický náhled na věc ze svých oblastí působení. Skrze diskuzi rezonovaly zmínky o zapojení vysokých škol do mezinárodní a mezirezortní spolupráce. Velkým tématem byla migrační a vízová politika v oblasti výjezdu akademických pracovníků a studentů, získávání zkušeností v zahraničních institucích a následné uplatnění získaného know-how na domácí půdě. Tématem byla rovněž podpora státních institucí na poli administrativy a legislativy.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Z konkrétních výstupů zazněl apel Dr. Hostomského, ředitele ÚOCHB, na snížení administrativní zátěže v mezinárodní mobilitě, který byl podpořen i Prof. Snášelem, místopředsedou České konference rektorů, který uvedl pomalý proces vydávání víz jako důvod pro nízký zájem zahraničních studentů o české instituce.

Zvednuto bylo také téma spolupráce ekonomických diplomatů, jejich předvýjezdová praktická příprava a naopak i následné zužitkování jejich znalostí a konkrétního pohledu na danou zemi pro účely exportu. Na tomto bodě se mimo jiné shodli i Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR nebo Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Závěrem zazněl příslib náměstků, že debatované podněty rezonují Ministerstvem zahraničních věcí i v rámci agendy ministryně  pro vědu, vývoj a inovace Heleny Langšádlové. MZV i ÚV se zaměří na zmíněné překážky a budou pokračovat v další spolupráci se soukromým sektorem a výzkumnými i vzdělávacími institucemi.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme