MZV vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraniční trhy

Ministerstvo zahraničních věcí pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru. České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna komplikující se logistikou obchodních operací, růstem omezování obchodu a turbulentní poptávkou. Všechny informace svodně naleznete na webu www.export.cz.

„Význam exportu pro českou ekonomiku je zcela zásadní. Česká ekonomika je extrémně otevřená, což dokládá i vysoký podíl exportu na hrubém domácím produktu, který v roce 2019 činil necelých 80 %, podíl zaměstnanců pracujících v odvětvích přímo či nepřímo navázaných na vývoz je u nás 52 %, což je více než dvojnásobek světového průměru,“ uvedl ministr Petříček.

Celosvětové šíření epidemie koronaviru má zásadní vliv na globální ekonomiku a její budoucí vývoj. Dle některých odhadů by ekonomiky USA a Velké Británie mohly však i klesat, stejně jako v případě evropské sedmadvacítky, pro kterou je pro rok 2020 předpovídán meziroční pokles o 1 %. Odhady tempa růstu světové ekonomiky pro tento rok se proto snížily z původních 2,4 % na 1,5 %.

Většina dnes zaváděných opatření v obchodě směřuje k omezení pohybu osob, ne zboží. To se týká i mezinárodní obchodní výměny. V současné chvíli není možné cestovat k jednání se zahraničními partnery nebo je zvát k návštěvě do ČR. S ohledem na narůstající bariéry zahraničního obchodu se jeho realizace a logistika stává čím dál složitější. To vše představuje již dnes vážnou překážku pro české firmy.

„Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí nabídnou asistenci českým podnikatelům v případě, že se dostanou do problémů s realizací obchodních dodávek do zahraničí, především v případě administrativních bariér kladených na dovozce místními úřady,“ řekl šéf české diplomacie.

Současně vzhledem k omezení pohybu osob nabízíme pomoc při hledání nových kontaktů a příležitostí v oborech, které budou součástí stimulačních balíčků jednotlivých států. Jednotná zahraniční síť zastupitelských úřadů České republiky je připravena pomoci analyzovat příležitosti, vyhledat vhodné obchodní partnery a předat jejich kontakty v rámci společné zahraniční sítě.

Tyto služby budou firmám poskytovány zcela zdarma. České podniky mohou s celou zahraniční sítí komunikovat na dálku prostřednictvím informačních technologií. Pro podnikatele je připravena série webinářů s českými zastupitelskými úřady. První proběhne již v březnu 2020 s ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Moskvě a USA. Firmy budou mít možnost online diskutovat s ekonomickým diplomatem o aktuální situaci na příslušných trzích se zaměřením na aktuální příležitosti, novinky i rizika. Informace o termínech a tématech webinářů naleznete na webu www.export.cz/akce.

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představujeme nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci. Nově bude možné využít služeb místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními.

V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA bude financován ze sdružených prostředků určených mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království a Mexiko.

Nouzový balíček MZV pro české firmy:

 • V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.
 • Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 • 1) praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 • 2) asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 • 3) hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 • 4) pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 • 5) využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Kontakty:

 • Aktuální vývoj a informace jsou zveřejněny na internetových stránkách českých zastupitelských úřadů (webové stránky ve formátu www.mzv.cz/mesto, např. www.mzv.cz/rim) a na portále BusinessInfo.cz
 • Nouzový balíček podpory spouští MZV okamžitě k dnešnímu datu. Nová iniciativa MZV bude realizována bez dodatečných nároků na personální či finanční zdroje ze státního rozpočtu.
 • Hlavním kontaktním bodem pro získání podpory budou české zastupitelské úřady ve spolupráci s jednotnou zahraniční sítí a samozřejmě také Klientské centrum pro export.
 • Bližší informace v sekci kontakty v zahraničí a na Klientském centru pro export s informacemi soustředěnými na portále BusinessInfo.cz

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme