MZV zveřejnilo Výroční zprávu o veřejné diplomacii za rok 2020

Odbor veřejné diplomacie každý rok prezentuje zprávu o veřejné diplomacii, která shrnuje aktivity Ministerstva zahraničních věcí ČR a českých zastupitelských úřadů.

MZV ČR a zastupitelské úřady se zaměřují na spoluvytváření pozitivního obrazu ČR jako vyspělé demokratické země s bohatou kulturou, která je důvěryhodným partnerem v politických, bezpečnostních i ekonomických vztazích.

Kulturní diplomacie se v roce 2020 odehrávala ve zcela atypických podmínkách pandemie covidu-19. Jak ústředí, tak i jednotlivé zastupitelské úřady musely často hledat náhradní řešení prezentace České republiky a její kultury v zahraničí.

Jako již tradičně jednalo se především o výstavy, které byly připraveny jak odborem veřejné diplomacie, tak i dalšími kulturními institucemi (Česká centra, muzea apod.), dále pak o koncerty českých umělců v zemích působnosti našich zastupitelských úřadů či promítání českých filmů. Mnohé akce se přesunuly na internet.

Takto byla odehrána pro zahraniční publikum řada koncertů, byly uspořádány virtuální výstavy, některé zastupitelské úřady natočily – zejména pak i v souvislosti s oslavou státního svátku – vlastní videoklipy. Historicky poprvé měly české úřady možnost přenášet on-line koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro s úvodní zdravicí ministra zahraničí.

V několika zemích se pak českým úřadům podařilo v souvislosti se státním svátkem nasvítit v národních barvách významná místa, ať už to byly Niagarské vodopády či Burdž Chalífa v Dubaji. Náročný rok 2020 tak opět prokázal vysoké nasazení a iniciativní přístup všech českých zastupitelských úřadů, které prakticky vždy našly vhodné způsoby prezentace České republiky.

Výroční zprávu naleznete na webových stránkách MZV ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme