Na 40 milionů korun čeká na žadatele vyhlášených dotačních programů z oblasti kultury na Karlovarsku

16. a 17. října – to jsou dva termíny, kdy startuje příjem žádostí o podporu hned z několika dotačních titulů v oblasti kultury pro příští rok.

Konkrétně půjde o program na podporu kulturních aktivit, program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí, program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a v neposlední řadě o program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře.

Ilustrační fotografie

Zájemci mohou v rámci vyhlášených dotačních titulů žádat o dotace na rok 2024 na pořádání kulturních akcí, na obnovu chátrajících památek, na zkvalitnění infrastruktury související s památkami UNESCO a podpořeny budou také kulturní a edukační programy pro žáky mateřských, základních a středních škol.

„Okruh žadatelů je opravdu široký, od fyzických osob, podnikatelů až po obce a příspěvkové organizace. Například na kulturní akci lze získat dotaci až 300 tisíc korun, na obnovu památky až 1 milion korun, na projekt související s památkou UNESCO až 2 miliony korun a na kulturní program pro děti až 500 tisíc korun. Vítanou novinkou je také to, že programy jsou vyhlášeny již nyní. Žadatelé například z řad organizátorů kulturních akcí tak budou už počátkem nového roku vědět, zda mohou počítat s podporou kraje či nikoliv. To jim následně výrazně pomůže při plánovaní akce,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Veškeré potřebné informace o jednotlivých dotačních titulech jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“. Kraj také chystá seminář k programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Akce se uskuteční v pondělí 9. října 2023 od 15:00 hodin v zastupitelském sále na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Díky přítomnosti dotačních úředníků se zájemci budou moci zeptat na vše, co je ohledně programu zajímá, a dozví se i to, na co si dát při přípravě žádosti o dotace případně pozor.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme