Na elektromobily se těší. Český Kovokon vyrábí díly pro elektromotory

Počátek devadesátých let je v Česku spojený s rozjezdem podnikání. Do této doby spadají také počátky rodinné společnosti Kovokon. Firmu v roce 1990 založili otec Antonín Koníček starší a jeho tři synové Jaroslav, Vlastimil a Antonín. Se strojírenskou výrobou začali v bývalé stolárně o výměře zhruba 120 metrů čtverečních u rodinného domu v Popovicích u Uherského Hradiště.

V Kovokonu se zaměřují na několik strojírenských odvětví. Od výroby dílů pro elektromotory, komponenty pro CNC stroje až po součástky pro letecký průmysl či automobilový průmysl. Rodinná firma zároveň věnuje velkou pozornost společenské odpovědnosti.

Výroba se postupně rozšiřovala, a tak firma v roce 1992 přijala prvního zaměstnance, v následujícím roce další tři a v roce 1996 pracovalo ve firmě již 15 zaměstnanců. V roce 1996 se firma přestěhovala do zakoupených a nově postavených prostor v areálu bývalého Svazarmu v Popovicích o celkové výměře 500 metrů čtverečních. Ani ty však nestačily a tak je firma v roce 1998 rozšířila o dalších 300 metrů čtverečních a v roce 2000 znovu až na celkových 1200 metrů čtverečních. Ve firmě tehdy pracovalo 41 zaměstnanců a změnila formu podnikání na právnickou osobu a stala se současnou společností Kovokon Popovice.

Rozvoj společnosti pokračoval dál, a tak firma v roce 2003 koupila rozestavěné výrobní prostory o rozloze 6000 metrů čtverečních v areálu Leteckých závodů Kunovice. Již koncem roku tam přestěhovala velkou část výroby i vedení firmy. V současnosti společnost zaměstnává na 270 pracovníků.

Od elektromotorů pro letectví

V Kovokonu se zaměřují hned na několik strojírenských odvětví. Od výroby dílů pro elektromotory, komponenty pro CNC stroje až po součástky pro letecký průmysl či automobilový průmysl. Právě ten nyní stojí před zásadní změnou, kdy automobily se spalovacími motory nahradí elektromobily. Zatímco řada dodavatelů se této technologické revoluce obává, v Kovokonu jsou na ni připraveni. Díky tomu, že se již nyní zaměřují na elektromotory. 

„Očekáváme rozvoj v tomto odvětví a to speciálně v elektrotechnické divizi. Předpoklad je takový, že naši současní zákazníci budou patřit k hlavním dodavatelům pro tento nový segment a my jakožto dlouholetí osvědčení dodavatelé obrobených komponentů snad budeme růst s nimi,“ říká Jaroslav Koníček, jednatel strojírenské společnosti Kovokon.

„Co se týká naší automotive divize – vyrábíme především spojovací díly do klimatizačních jednotek. Ty budou zapotřebí i v elektromobilech,“ navazuje Jaroslav Koníček. V zemi s bohatou strojírenskou tradicí má firma ve všech odvětvích, kde působí, silnou konkurenci. Krok před ní udržuje především neustálým zlepšováním a zrychlováním výroby. „Abychom byli konkurenceschopní, musíme se neustále posunovat vpřed – investice do nových technologií, školení našich pracovníků, získávání nových projektů a know-how. Strategií firmy je průmysl 4.0 – automatizace a robotizace je klíčovým faktorem, díky nimž bude firma dosahovat co nejlepších výsledků a uspokojovat náročné požadavky zákazníků,“ konstatuje Jaroslav Koníček.

Přilákali nové pracovníky

Součástí tohoto procesu je také neustálá modernizace strojového vybavení firmy. Ta v letech 2013 až 2016 investovala prostředky do nákupu 46 moderních CNC strojů. „Tyto investice je potřeba rozdělit do dvou různých oblastí. První je obměna stávajícího strojového parku, kde nahrazujeme staré stroje novějšími a výkonnějšími verzemi. Druhou variantou jsou investice do nových technologií a CNC strojů pro kompletně nové projekty. Doba návratnosti investic je potom závislá na daném typu výroby,“ pokračuje Jaroslav Koníček.

Součástí tohoto procesu je také neustálá modernizace strojového vybavení firmy. Ta v letech 2013 až 2016 investovala prostředky do nákupu 46 moderních CNC strojů. „Tyto investice je potřeba rozdělit do dvou různých oblastí. První je obměna stávajícího strojového parku, kde nahrazujeme staré stroje novějšími a výkonnějšími verzemi. Druhou variantou jsou investice do nových technologií a CNC strojů pro kompletně nové projekty. Doba návratnosti investic je potom závislá na daném typu výroby,“ pokračuje Jaroslav Koníček.

Součástí tohoto procesu je také neustálá modernizace strojového vybavení firmy. Ta v letech 2013 až 2016 investovala prostředky do nákupu 46 moderních CNC strojů. „Tyto investice je potřeba rozdělit do dvou různých oblastí. První je obměna stávajícího strojového parku, kde nahrazujeme staré stroje novějšími a výkonnějšími verzemi. Druhou variantou jsou investice do nových technologií a CNC strojů pro kompletně nové projekty. Doba návratnosti investic je potom závislá na daném typu výroby,“ pokračuje Jaroslav Koníček.

Stejně jako další firmy v oboru, také Kovokon se v době rostoucí ekonomiky i platových požadavků zaměstnanců snaží udržet stabilizovaný tým pracovníků. „Sídlíme v regionu, který je velmi bohatý na strojírenskou výrobu. Potřeba šikovných a kvalifikovaných pracovníků byla obrovská a tlak na mzdy snad ještě vyšší. Abychom neohrozili naši výrobu, mzdy jsme navyšovali v závislosti na vývoji trhu. Podařilo se nám zastavit fluktuaci a přilákat i nové pracovníky,“ pochvaluje si Jaroslav Koníček a navazuje: „Na druhou stranu můžeme s potěšením i říci, že jakožto rodinná firma máme i spoustu dlouholetých a loajálních zaměstnanců, kteří by ‚kvůli pětistovce‘ neodešli ke konkurenci. Tyto pracovníky považujeme za pevné jádro Kovokonu.“

Velkou pozornost věnuje rodinná firma oblasti společenské odpovědnosti (CSR). „Zaměřujeme se na trojí zodpovědnost – ekonomickou, sociální i environmentální.  Kovokon je firma, která vždy dodržovala pravidla, zákony a své jméno si vybudovala nejen výrobními schopnostmi, ale také skvělými vztahy s obchodními partnery,“ zdůrazňuje Jaroslav Koníček.

Energie z vlastních zdrojů

V environmentální oblasti vsadila firma na certifikace a uvnitř společnosti probíhají pravidelné audity životního prostředí. „Významnou část potřebné energie spotřebováváme z vlastních zdrojů obnovitelné energie,“ připojuje Jaroslav Koníček.

Součástí firemního CSR je také dárcovství. „Snažíme se vyčlenit část peněz na pomoc při léčbě cukrovky a rakoviny. Podporujeme motosport, fotbal, házenou, krasobruslení… Po předchozích zkušenostech se zaměřujeme hlavně na náš region, kde podporujeme společenské a kulturní události,“ popisuje Jaroslav Koníček.

Společnost nezapomíná ani na své zaměstnance, pro které pořádá ročně více než 10 firemních akcí, jako jsou turistické a cyklo výlety, tenisové turnaje, nabízí možnost vyrazit na lyže nebo zúčastnit se rybářských závodů. „Přímo v areálu firmy pořádáme pravidelné páteční grilovačky. Pořádáme oblíbené večírky na konci roku a jednou za dva roky firemní ples,“ uzavírá Jaroslav Koníček.

Dalibor Dostál

Společnost Kovokon v kostce

Oborem společnosti Kovokon je strojírenství. V divizi Elektro se dlouhodobě specializuje na přesné obrábění částí elektromotorů, pohonů a alternátorů pro přední světové výrobce. Od roku 1998 se zabývá výrobou složitých dílců pro CNC stroje. V roce 2002 včlenila do výroby komponenty pro automobilový průmysl. Výrobou pro letecký průmysl se zabývá od roku 2009.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme