Na indonéském Bali se šije z českého nanovlákna

Společnost českých podnikatelů NG Global Inc. spustila na Bali počátkem letošního výrobu speciálních nano-nákrčníky pod názvem Nanogaiter.

Jejich kritickou komponentu přitom jsou filtry z nanovláken předních českých značek PARDAM NANO4FIBERS a Nano Medical dovážených z ČR jako vstup pro výrobu v místě. Hotové produkty jsou exportovány na trhy zejména v USA a Japonsku a další mají následovat. Aktivita, za kterou stojí čeští občané, je ukázkovým příkladem úspěšného angažmá v moderní globální výrobě, využívající českou špičkovou technologii jako vstupu s vysokou přidanou hodnotou, levnou pracovní sílu Indonésie a globální odbytiště. Kromě toho má filozofie firmy nezanedbatelný environmentalistický a charitativní rozměr.

Výroba nanonákrčníků Nanogaiter na Bali se skládá ze dvou produkčních částí. První je výroba vlastního nákrčníku ze speciálního lehkého, pohodlného materiálu, který je přitom striktně recyklovaný, respektive recyklovatelný. Ten je nejprve ořezán s využitím  laserové technologie, aby byl dále zpracován v klasické indonéské textilní produkci.

Druhou komponentou je samotný nanofiltr, který je opět s využitím laseru vyřezán z rolí nanomateriálu dováženého z ČR. Samotný filtr je snadno vyměnitelný, opakovaně pratelný a finálně recyklovatelný. Hotové výrobky jsou z Indonésie exportovány. Jednak proto, že registrace na místním trhu není zcela snadnou a rychlou záležitostí. Ale také s ohledem na skutečnost, že poptávka po špičkovém výrobku, s odpovídající a logicky přiměřeně vyšší cenou ve srovnání se standardní nemocniční rouškou, je spíše na vyspělejších trzích.

Výroba ochranných pomůcek je v současnosti úzce propojována s pandemií covid-19. Přestože i tomto případě byl koronavirus impulsem pro urychlení výroby a nanonákrčníky jsou v pandemii velmi účelnou ochranou, záměr firmy předcházel počátek pandemie a má ambice jdoucí za její konec. Zejména v Asii, kde je dlouhodobá tradice nošení roušek pro ochranu před smogem a dalšími alergeny mají tyto kvalitní ochranné pomůcky bezpochyby širší a dlouhodobější perspektivu.

V USA se pak nákrčníky využívají při sportovních aktivitách, a v poslední době přichází i zakázky od velkých firem s provozy využívajícími ochranné pomůcky, kde zaměstnanci upřednostňují nákrčníky, zejména s ohledem na to, že jsou pohodlnější. Výrobce proto  nepředpokládá, že by o ně po ústupu pandemie opadl zájem. Zásadní přidanou hodnotu produktu pak přináší filtr z nanovlákna zajišťující maximální ochranu v kombinaci s minimalizací obtíží spojených s dýcháním přes fyzickou překážku, díky špičkovým vlastnostem nanomateriálu.

Tyto nanovlákenné filtry prezentují certifikovanou ochranu až 99,9 %, což je řadí mezi absolutní špičku. České kvality a technologický náskok v nanotechnologiích jsou známé, zejména na vyspělých trzích a postupně se snadno podaří rozšířit toto povědomí i na trhy další.  

NG Global Inc. byla založena v USA třemi českými partnery, Lenkou Somolovou, Milanem Brzákem a Jiřím Brožinou. Pan Milan Brzák, v současnosti žijící na Bali, je ředitelem Nadace pro handicapované sportovce. Reprezentoval také Českou republiku v surfingu na poslední paralympiádě v Los Angeles.

Na území ČR společnost úzce spolupracuje s neziskovou firmou Adapted.cz, která sdružuje sportovce se zdravotním handicapem, pod jejichž značkou se nákrčníky prodávají. Celý výnos z těchto transakcí je věnován této neziskové organizaci. V USA firma spolupracuje s neziskovou organizací The Guidance Center pro pomoc znevýhodněným dětem, kde paní Lenka Somolová působí jako člen představenstva. Část zisků z prodeje je věnován rozvoji a podpoře dětí v této organizaci. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jakartě (Indonésie). Autor: Jakub Černý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie | Zdravotnická technika

Doporučujeme