Na kapverdská letiště míří investice ve výši stovek milionů eur

Na Kapverdách se v příštích čtyřiceti letech chystají investice za téměř miliardu eur do letištní infrastruktury.

Na základě licenční smlouvy s tamní vládou bude nově provozovat čtyři mezinárodní a tři vnitrostátní kapverdská letiště společnost Cabo Verde Airports. Vzhledem k nemalým zkušenostem českých firem s výstavbou a modernizací letišť v zahraničí tak půjde o další zajímavou příležitost pro jejich uplatnění.

Ilustrační fotografie

Společnost Cabo Verde Airports byla založena letos v květnu a se 70 % v ní většinu drží francouzská nadnárodní korporace Vinci. Menšinovým vlastníkem se 30 % je portugalský provozovatel letišť ANA, který je sám ve vlastnictví Vinci od roku 2012. Podle dojednaných ustanovení by se nový držitel licence měl ujmout správy kapverdských letišť nejpozději do dvanácti měsíců od červencového podpisu smlouvy. Celkové investice mají v příštích desetiletích dosáhnout 928 milionů eur.

Výstavba, modernizace, údržba

Partnerství bylo uzavřeno bez výběrového řízení na základě přímého jednání mezi vládou a nadnárodní společností a předpokládá, že skupina Vinci bude investovat do výstavby, modernizace, provozu a údržby budov a zařízení. Na výstavbu, rozšíření a renovaci letištní infrastruktury na všech sedmi letištích by mělo být alokováno 113 milionů eur, dalších 251 milionů eur je určeno na jejich provoz a 564 miliony eur si vyžádá údržba. Nová společnost by také měla převzít až 382 z přibližně pěti set zaměstnanců dosavadního státního provozovatele letišť ASA.

Skupině Vinci byly zároveň přiznány dílčí daňové úlevy po dobu 15 let. Je však povinna zaplatit Kapverdám licenční poplatek ve výši 80 milionů eur, jenž je splatný ve dvou splátkách – první ve výši 35 milionů eur při převzetí licence a zbývajících 45 milionů eur v okamžiku, kdy se podaří obnovit provoz na úroveň roku 2019, respektive nejpozději v prvním trimestru 2025, pokud se tak do té doby nestane. Skupina Vinci bude zároveň vyplácet státu ročně určité procento hrubého příjmu. Podpisem licenční smlouvy začalo běžet přechodné šestiměsíční období, během něhož je skupina Vinci povinna uhradit státu zálohu ve výši 2 milionů eur.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Strategická spolupráce s „dodavateli“ turistů

Kapverdská vláda považuje vydání licence skupině za strategický krok, jenž povede k dalšímu posílení vztahů s Francií a Portugalskem, které patří mezi nejvýznamnější dodavatele turistů na souostroví. Právě cestovní ruch je stěžejním sektorem kapverdské ekonomiky, v současnosti na něj připadá čtvrtina jejího výkonu. Ambiciózním plánem vlády je tento podíl dál navyšovat, a to až na 32 % HDP do roku 2026.

Skupina Vinci v současné době provozuje letiště ve dvanácti zemích – mimo jiné dvanáct letišť ve Francii, deset v Portugalsku a osm v Brazílii – a globálně zaměstnává přes 220 tisíc lidí. Převzetí sedmi letišť na Kapverdách v průběhu roku 2023 a související rozšíření a modernizace letištní infrastruktury nepochybně skýtají množství příležitostí i pro české firmy či konsorcia, které se již v zahraničí v tomto oboru dokázaly prosadit, jako například v nedalekém Senegalu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Afrika | Kapverdy | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme