Na Kubě se rýsují možnosti spolupráce s malými a středními podniky

Kubánská vláda si od rozvoje malých a středních podniků, zejména manufaktur a stavebních firem, slibuje vyšší konkurenční schopnost ekonomiky i příliv zahraničního kapitálu do země.

Českým exportérům se tak rýsují možnosti navázání přímé spolupráce s těmito podniky, rozvoje podnikání přímo na Kubě – například v rámci sdílení know-how, nebo přímých investic do rozvíjejících se firem. V neposlední řadě může sektor malých a středních podniků představovat také odbytiště pro české produkty a technologie.

Ilustrační fotografie

Kubánská obchodní komora pod záštitou Ministerstva zahraničního obchodu a investic (MINCEX) připravila v červnu pracovní setkání zástupců vybraných malých a středních podniků (MIPLYMES) s diplomaty zemí východní Evropy, na které byli pozváni také zástupci obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Havaně. Cílem setkání bylo představit fungování MIPYMES na kubánském trhu, možnosti spolupráce a investiční příležitosti.

Soukromé i státní podniky

Koncept MIPYMES včetně legislativní úpravy byl na Kubě zaveden před osmi měsíci. Aktuálně je funkčních více než 3700 malých a středních podniků, zejména právě manufaktur a stavebních firem. Jedná se jak o soukromé, tak o státní firmy. Tyto společnosti vytvořily více než 60 tisíc pracovních míst napříč mnoha profesemi.

Jednotlivé podniky mohou dovážet i vyvážet podle svých potřeb a možností prostřednictvím nominovaných podniků zahraničního obchodu. Dosud bylo realizováno více než 13 tisíc obchodních transakcí, zejména dovoz technologií a surovin na výrobu.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V rámci setkání s diplomaty se představily vybrané malé a střední podniky zaměřené na stavební činnost, telekomunikace, produkci dřevěného uhlí a recyklaci. Všechny subjekty jsou otevřené zahraniční spolupráci. Především hledají strategického partnera pro svůj další rozvoj, v případě výrobce dřevěného uhlí se nabízí také možnost spolupráce v oblasti exportu.

Šance v oboru recyklace

Jedna z menších firem, která se zaměřuje na recyklaci odpadu, představila svůj projekt sběru lahví, plastů i plechu a jeho další využití například jako obalového materiálu v manufakturách. Pro české investory se zde nabízí konkrétní možnost dodání mycí linky na lahve a kapitálový vstup do odvětví, které na Kubě zatím není koncepčně řešeno, ale zcela jistě má budoucnost.

Zastupitelský úřad České republiky v Havaně (Kuba). Autorka: Lucie Kovandová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí

Doporučujeme