Na Maltě platí povinná karanténa po vstupu do země

Maltské letiště je stále nefunkční, zahájení provozu je plánováno od 1. července pro vybrané země. Aktuálně stále platí povinná karanténa po vstupu na území.

Karanténa začíná okamžitě po příjezdu. Pokuta za porušení této povinnosti je 3 000 Euro. Podobné pravidlo platí pro osoby žijící ve stejné domácnosti. V případě rozvinutí symptomů covid-19 během 14 dnů po příjezdu na Maltu je stanoven další pobyt v karanténě a kontaktování helpline 111 (nebo +35621324086). Naopak je stanoveno nenavštěvovat soukromé kliniky, ambulance či zdravotní zařízení.  

Informace ke karanténě jsou na stránkách maltského ministerstva zdravotnictví. Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​

Maltské mezinárodní letiště Luqa aktuálně zůstává operativní pouze pro nákladní lety, humanitární pomoc a repatriaci. Od 1. července by mělo dojít k otevření maltského mezinárodního letiště pro 19 destinací. Lety mají být obnoveny s následujícími destinacemi – Sardinie, Island, Slovensko, Sicílie, Kypr, Litva, Izrael, Lotyšsko, Norsko, Švýcarsko, Estonsko, Dánsko, Maďarsko, Rakousko, Lucembursko, Německo, Česká republika, Finsko, Irsko.

Zrušení omezení se týká pouze přímých letů a cestující musí zajistit, že byli v uvedené zemi v uplynulých čtyřech týdnech. Na základě dotazu bylo upřesněno, že turisté ze stanovených 19 destinací nebudou mít povinnou karanténu ani testování. Pro ostatní destinace je zatím karanténa stanovena. 

Mezinárodní letiště Luqa na Maltě připravuje po znovu otevření zavedení bezpečnostních opatření, jako je dodržení vzdálenosti, hygienická opatření a kontrola teploty. Mezinárodní letiště Malta zveřejnilo časté dotazy a odpovědi, kde lze zjistit další informace. 

Po otevření cestování na Maltu Zastupitelský úřad ČR doporučuje, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Malta zatím nezveřejnila pravidla pro turisty, kteří by se během pobytu mohli setkat s nákazou. Pravděpodobně bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

ZÚ rovněž upozorňuje na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění covid-19 vyžaduje.

Opatření platná na území Malty

Premiér Abela oznámil na TK 1. června nová uvolnění opatření na Maltě. Od  5. června dojde na Maltě ke znovu otevření barů, posiloven, dětských center. Náboženské obřady by měly být obnoveny od poloviny června. Očekává se návrat všech zaměstnanců do práce. Roušky jsou i nadále povinné v uzavřených prostorech (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění (avšak došlo k odvolání limitu maximálně 6 osob). Zatím není povolen kontaktní sport. Letiště se znovuotevře pro 19 destinací od 1. července. 

Maltská vláda oznámila uzavření vzdělávacích institucí do konce června, přičemž určila pravidla pro postup studentů do dalších ročníků dle aktuálního stupně. Maturitní zkoušky (Secondary Education Certificate) budou nahrazeny hodnotící metodou MATSEC (Matriculation and Secondary Education Certificate Examinations Board), který na základě dosavadního hodnocení studentů včetně uskutečněných písemných zkoušek vydá úspěšným studentům certifikát umožňující postup do škol vyššího stupně. Studentům je i nadále otevřena možnost uskutečnit zkoušku v zářijovém termínu. Pro vysoké školy budou upřesněna další opatření. Nadále pokračuje online výuka a studenti jsou vybízeni k pokračování tímto druhem studia. 

K rušení restriktivních opatření bude Malta přistupovat organizovaně, tj. bez odkladu avšak zároveň bez uspěchání. Od 22. května je povoleno setkání osob do počtu 6, kinematografická představení open-air, individuální nekontaktní sport jako tenis či potápění, sportovní tréninky do 6 osob, otevření restaurací se stoly pro max. 6 osob.

Další informace:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Malta).

• Teritorium: Malta
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme