Zdroj: CzechTrade

Na Meeting Pointu poradil CzechTrade s vývozem a designem víc než čtyřem stovkám firem

Na tradiční akci Meeting Point, na níž mají exportéři možnost osobně se poradit o vývozu s pracovníky agentury CzechTrade působících v zahraničí, se letos konalo na 1500 konzultací. Setkání hostilo tentokrát Kongresové centrum Praha.

Česko loni zaznamenalo rekordní úroveň vývozu navzdory ruské agresi vůči Ukrajině. Na zahraniční trhy se navíc zaměřuje stále více českých společností. I to zaznělo na dvoudenní akci Meeting Point, která se konala 20. a 21. února v Kongresovém centru Praha. Na pravidelné setkání, které každoročně propojí exportéry, zástupce zahraničních kanceláří agentury CzechTrade a další odborníky z oblasti vývozu, dorazilo 404 firem. Konalo se téměř 1500 konzultací ohledně exportu.

Zástupci tuzemských firem mají na Meeting Pointu příležitost konzultovat osobně v Česku s řediteli kanceláří CzechTrade, kteří jinak pobývají přímo na cílových zahraničních trzích.

Meeting Point se dočkal letos už 21. ročníku. Zúčastnilo se ho 52 ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, novinkou byli ředitelé zahraničních kanceláří na Filipínách a v Kataru, dále také v Arménii a zemích střední Ameriky a Karibiku, jako jsou Dominikánská republika, Kostarika, Panama nebo Guatemala.

„Firmy během konzultací řeší konkrétní exportní příležitosti či podmínky k obchodování, ale také způsob komunikace, který je pro každý trh specifický. Meeting Point CzechTrade patří mezi naše nejdůležitější akce roku, ředitelé zahraničních kanceláří se zástupci firem probírají nejvhodnější teritorium a pomáhají zpřesnit exportní záměr firem,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade s tím, že tato akce je každoročně pro desítky zájemců o export prvním krokem k úspěšné expanzi, a to i na vzdálenější trhy.

Firmy se ptaly i na dotace pro rozvoj designu

Konzultace poskytovaly exportérům v rámci Meeting Pointu také specialistky z Klientského centra pro export a Design Centra CzechTrade. „Po konzultacích s firmami mohu říct, že si firmy uvědomují důležitost vizuální podoby značky nebo produktu, s čímž jim budeme pomáhat i nadále. Informace jsme poskytovali také k dotační výzvě Design Credits, která stále běží a je určená malým a středním podnikům. Ty mohou podat žádost o dotaci ve výši až 200 tisíc korun do 31. července. Dotace jim nabídne pomoc profesionálních designérů, kteří firmám poskytnou designový základ, což je nejenom pro jejich marketingové účely důležitý krok v potenciální expanzi,“ uvedla Zuzana Sedmerová, vedoucí Design Centra CzechTrade.

Trendem jsou exportní aliance i větší důraz na design

Většinu účastníků, což byli převážně zástupci českých exportních firem, spojuje podobný motiv – hledání nových zahraničních trhů jako reakce na složitější ekonomické podmínky. „Klienti po zahraničních kancelářích často vyžadují komplexnější služby. Nejen vyhledání a oslovení obchodních partnerů, ale i detailní analýzy tržního potenciálu,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal s tím, že více než dříve se společnosti orientují na trhy mimo Evropu a místo subdodávek a základního spotřebního zboží se soustředí na technologické produkty s vyšší přidanou hodnotou. V tomto směru hrají klíčovou roli nejen Exportní inkubátory a Exportní aliance, ale také Design Centrum agentury CzechTrade.

Přečtěte si více o podpoře designu

Příležitosti pro české exportéry se výrazně rozvíjí ve Spojených státech. Na to agentura CzechTrade reaguje lepším pokrytím tamního trhu, když v letošním roce otevře zahraniční kancelář v texaském Austinu, kde doposud žádná česká entita na podporu exportu nepůsobila. Největší zájem je však stále o geograficky nejbližší trhy v rámci Evropy. Podle odborníků CzechTrade roste počet firem, které chtějí do oblasti střední Evropy exportovat služby, zejména různá digitální řešení. Zároveň si firmy více uvědomují význam produktového designu, který umí vtělit do finální podoby jejich výrobků. Současně se čeští vývozci posunují výše v hodnotovém řetězci, přibývá firem, které nabízejí finální produkty.

Export loni vzrostl téměř na čtyři a půl bilionu korun

Loňský rok byl z hlediska exportu rekordní i přes doznívající důsledky pandemie covid-19 a ruskou agresi vůči Ukrajině. Navzdory okolnostem došlo k meziročnímu růstu vývozu výrobků a služeb o 13,3 procenta, tedy v celkové výši 4 474 miliard korun.

„Ačkoli Česko se v loňském roce s pandemií již téměř nepotýkalo, řada zejména asijských zemí v čele s Čínou udržovala řadu omezení, které měly negativní dopad na mezinárodní obchod. Ještě větší otřes nejen pro české exportéry znamenala invaze ruských vojsk na Ukrajinu,” uvádí zástupce vrchního ředitele sekce EU a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Lukáš Prokeš s tím, že český vývoz na Ukrajinu se hned v březnu meziročně snížil o tři čtvrtiny. Od srpna se pak vrátil v jednotlivých měsících k dvojcifernému meziročnímu růstu. Český statistický úřad tak zaznamenal celkový meziroční pokles vývozu na Ukrajinu o 7,9 procenta.

Jestliže v roce 2021 dostávali vývozci za jedno euro asi 25,50 koruny, loni to bylo jen zhruba 24,50, takže ta tři čtyři procenta museli dohánět objemem vývozu, připomněl Radomil Doležal.

Každá koruna na podporu exportu se vrátí 70krát

Jak uvedl Lukáš Prokeš, ministerstvo vnímá pro zajištění trvalého a stabilního růstu vývozu „podporu exportu jako klíčový úkol pro MPO a agenturu CzechTrade, a to nejen posilováním marketingu českých společností například skrze účasti na veletrzích či poskytováním na míru šitých služeb prostřednictvím agentury CzechTrade, ale i koncepčnější změnou cílenou na posílení pozic českých společností v dodavatelských řetězcích, posilování přítomnosti v zahraničí a zvyšování přidané hodnoty jejich exportu.“

Prokeš zároveň připomněl, že investovat do podpory exportu se zemi vyplácí. „Jedna koruna, kterou Česká republika investuje do podpory exportu, se vrátí 70násobně. Pokud jde o zahraniční výstavy a veletrhy, tam mluvíme dokonce o 100násobku,“ uvedl Lukáš Prokeš.

Pomoc přímo na místě dostanou vývozci nově i v Kataru či na Filipínách

Největší část českého vývozu loni mířila jako obvykle do Evropské unie, zejména Německa, které je pro české firmy nejsilnějším obchodním partnerem. K rozvoji exportních příležitostí výrazně přispěla také agentura CzechTrade.

„Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí jsme se zaměřili na stabilizaci zahraniční sítě CzechTrade a otevření nových kanceláří. Díky tomu dnes mohou firmy konzultovat své exportní plány a získat podporu v Gruzii, Kataru, v texaském Austinu či na Filipínách,” říká ministr financí Zbyněk Stanjura s doplněním, že v přípravě je posílení agentury CzechTrade a její kapacity také na klíčových evropských trzích, tedy ve Velké Británii a Německu.

„Velmi dobře si uvědomujeme obtížnost situace, které české firmy čelí. Fungující export českých firem pomůže celé naší ekonomice. Proto děláme systémové kroky, aby podpora z veřejných institucí byla co nejširší. Ministerstvo financí tak například podpořilo v loňském roce vytvoření zvláštního záručního programu EGAP+, který pomáhá českým společnostem. Stejně tak spolu s MPO hledáme zdroje, jež nám umožní minimálně udržet stávající nástroje proexportní podpory,” dodává ministr financí Zbyněk Stanjura.

Najděte si zahraniční kancelář CzechTrade ve vašem exportním regionu

Právě při vstupu především na vzdálenější a kulturně výrazně odlišnější trhy je podpora ze strany agentury pro firmy klíčová. „V loňském roce pomáhalo naše zastoupení v Mexiku realizovat vývoz křišťálových mís a váz do Dominikánské republiky. Šlo o první export do této země s přispěním CzechTrade,” uvedl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a dodává: „Rostoucí zájem českých firem o exotičtější destinace potvrzuje také letošní ročník Meeting Point CzechTrade. Konzultací proběhlo celkem téměř 1 500, čímž se blížíme ke stoprocentní obsazenosti. Plně obsazeny byly schůzky se zahraničními kancelářemi CzechTrade Indie, Velká Británie a Irsko. Největší zájem byl jako tradičně o konzultace zaměřené na blízká teritoria jako jsou Německo, Rakousko, Polsko či Spojené království,“ doplnil.

• Oblasti podnikání: Design | Obchod

Doporučujeme