Na MSV se uskutečnila série akcí na podporu česko-ukrajinských obchodních aktivit. Jednou z nich bylo Smart Export Fórum 2022

V průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskutečnila konference zaměřená na posílení obchodní spolupráce v oblasti digitálních inovací mezi Českem a Ukrajinou – čtvrté výroční Smart Export Fórum.

Poprvé se tato konference zaměřila na teritorium Ukrajiny a k jejím tématům patřila mimo jiné kybernetická bezpečnost, řešení pro chytrá města i regiony.

Ilustrační fotografie

Na konferenci reprezentovali vládu náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), náměstek pro řízení evropské sekce Jaroslav Kurfürst z Ministerstva zahraničních věcí ČR a další zástupci MPO a agentury CzechTrade. Představili se také reprezentanti byznysu a organizací na podporu podnikání z české i ukrajinské strany. V rámci více než dvacítky prezentací diskutovali čtyři stěžejní témata – kybernetickou bezpečnost, chytrý průmysl známý pod názvem Průmysl 4.0, strategie a řešení pro chytrá města a chytré regiony a oblast vzdělávání a podpory pro malé a střední firmy. 

Přítomní zástupci vlády i byznysu se shodli na tom, že v oblasti digitálních inovací je obrovský prostor pro prohloubení spolupráce mezi českými a ukrajinskými partnery. Ačkoli Ukrajina je zemí ve válečném stavu a prioritou pro všechny je podpora při dosažení míru, již se uskutečňuje, na své schválení čeká i je naplánována řada projektů, které ukrajinským firmám i veřejným samosprávám pomáhají v posílení vztahů s jejich evropskými partnery. Cílem pro Ukrajinu je udržet si krok s trendy digitálního rozvoje ve zbytku Evropy a připravovat se na poválečnou obnovu, pro kterou již nyní Evropská unie i tamní, ukrajinská vláda připravují své strategie. 

Export na Ukrajinu rostl u potravinářských a textilních výrobků. Celkově ale v druhém kvartálu klesl o třetinu

„Bylo nám velikým potěšením přivítat na Regionální hospodářské komoře v Brně dvacítku členů ukrajinské obchodní delegace, která se zúčastnila naší konference. Už jen tím, že delegace vedená předsedou Ukrajinské klastrové aliance Alexandrem Yurchakem překonala všechny obtíže spojené s vycestováním z Ukrajiny v době válečného stavu, prokázali kolegové velkou vůli ke spolupráci. Obsah konference ji jen potvrdil. Uskutečňujeme již několik společných projektů a na místě jsme se dohodli na dalších,“ chválí průběh konference i následných jednání výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová. 

„Vzájemné obchodní mise by měly od příštího roku nabrat na intenzitě, vymezili jsme si prioritní témata ke spolupráci a ihned po konferenci podali další společné návrhy. Z české i ukrajinské strany zazněly okamžité reakce na prezentované žádosti o spolupráci. Za CzechInno bych tedy chtěla poděkovat všem zúčastněným za skvělou spolupráci a velmi vydařenou akci, kterou se, pevně doufáme, podaří brzy zúročit v rámci dalších česko-ukrajinských projektů,“ uzavírá Tereza Šamanová.

Memorandum o spolupráci pro digitální inovace

V bezprostřední návaznosti na veřejný program konference se uskutečnilo také bilaterální jednání mezi českou a ukrajinskou stranou, jehož výsledkem byl podpis Memoranda o česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací.

Jeho signatáři jsou za českou stranu CzechInno – organizace na pozici inovačního matchmakera a hlavní organizátor Smart Export Fóra 2022, INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. jako hlavní partner pro téma Průmyslu 4.0, CyberSecurity Hub, z.ú. jako společný institut Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně zaměřený na podporu rozvoje kybernetické bezpečnosti v soukromé i veřejné sféře a Czech Smart City Cluster, z.s. – klastrová organizace sdružující zástupce byznysu i veřejné sféry se zaměřením na strategickou i obchodní spolupráci v oblasti chytrých měst a regionů. Signatářem na ukrajinské straně je Ukrajinská klastrová asociace – organizace zastřešující 39 klastrů sdružujících zástupce ukrajinské soukromé i veřejné sféry, kteří se zabývají prioritními tématy pro další spolupráci v oblasti digitálních inovací. 

V návaznosti na akci bylo s Velvyslanectvím ČR v Kyjevě ihned podáno několik projektů na podporu ekonomické diplomacie a posilování česko-ukrajinské spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, Průmyslu 4.0 a chytrých měst a regionů a byly ustaveny tematické pracovní skupiny, které se budou pravidelně setkávat za účelem prohloubení spolupráce.

Zdroj: CzechInno

Doporučujeme