Na MSV v Brně se otevírá Česká národní expozice

Na brněnském výstavišti se v týdnu od 8. do 12. listopadu 2021 uskuteční 62. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV). Služby podnikatelům a exportérům už po druhé pod jednou střechou – v České národní expozici – nabídne čtrnáct státních institucí.

Zastoupena budou ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, obrany a dopravy a také agentury CzechInvest, CzechTrade a Agentura pro podnikání a inovace (API). Exportní pojištění, financování a další služby představí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), Česká exportní banka (ČEB) a Národní rozvojová banka (NRB, dříve ČMZRB). 

Nástroje na podporu podnikatelů budou prezentovat také Technologická agentura ČR (TAČR), Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Strojírenský zkušební ústav (SZÚ). Stejně jako v roce 2019 i letos návštěvníci najdou vystavovatele pod jednou zastřešující identitou jako jeden stát v jedné České národní expozici (ČNE) pod značkou „Czech Republic: The Country for the Future“.

Czech Republic: The Country for the Future

Koncept se osvědčil jako správná cesta, jak hospodárně a efektivně prezentovat navazující služby státu. Formát společné expozice na předchozím ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu ocenili jak návštěvníci z řad podnikatelů, tak samotní vystavovatelé.

Značka „Czech Republic: The Country For The Future“ vychází z Inovační strategie ČR s vizí rozvoje vědy, výzkumu a inovací. Ve stejném duchu je připraveno i letošní hlavní téma veletrhu, který je zaměřený na Průmysl 4.0 a digitální továrnu. Zatímco v roce 2019 se v části společné národní expozice prezentovaly start-upy, v letošním roce budou mít prostor – v souladu s hlavním tématem veletrhu – inovativní firmy působící v oblasti digitalizace, Smart Cities a vesmírného průmyslu.

Digitální továrna, to je hlavní téma letošního strojírenského veletrhu v Brně

Česká národní expozice

Česká národní expozice na MSV v roce 2019 uspěla v mezinárodní soutěži World Exhibition Stand Awards 2020, kde získala stříbrnou medaili. Koncept porotu zaujal pro využití synergií klíčových institucí, které mohou svými nástroji podpořit rozvoj průmyslu a podnikání a zároveň si stánek zachoval jednoduchý styl a přehlednost. S drobnými obměnami tak uvítá veletržní stánek návštěvníky i v letošním roce.

Účast čtrnácti státních institucí na nejvýznamnějším průmyslovém veletrhu ve střední Evropě je významná událost mezinárodního formátu, velmi klíčová i pro české podniky, které vítají pomoc státu při obnovení obchodních vazeb se zahraničím ovlivněných náročným pandemickým obdobím.

Program

Na společném stánku v rámci doprovodného programu budou mimo jiné specialisté agentury CzechTrade poskytovat individuální konzultace k obchodu v různých teritoriích, tzn. bude se konat tradiční Meeting Point. Uskuteční se také řada přednášek, seminářů a dalších akcí k aktuálním tématům jako je digitalizace, vodíkové technologie, ekonomická migrace, Průmysl 4.0, letecký a kosmický průmysl aj. 

Českou národní expozici najdete v pavilonu P pod číslem 60

Během MSV se můžete seznámit například s problematikou 5G pro chytrý průmysl a chytrá města či se stavem vodíkových technologií v ČR. 

Seminář „5G cesta ke Smart Cities“

Seminář „Vodík – cesta k transformaci hospodářství“

  • Kdy: 11. listopadu 2021 od 10:00 do 13:30 h
  • Kde: Česká národní expozice
  • Pavilon: P, stánek č. 60
  • Program a další informace 

Doporučujeme