Na největším obchodním veletrhu v Číně bude Česko partnerskou zemí

Na počátek listopadu 2019 se v Šanghaji chystá druhý ročník dovozního veletrhu China International Import Expo. Na akci se představí čtyřicítka českých firem ve dvou společných expozicích.Přesně po roce otevře podruhé své brány největší čínská akce svého druhu, veletrh CIIE neboli China International Import Expo. Potrvá od 5. do 10. listopadu a v Šanghaji se na něm sejdou ti, kteří nevidí v odhadovaném dovozu zboží a služeb na čínský trh ve výši 40 bilionů dolarů v následujících 15 letech jen statistiku, ale také obchodní příležitost.

Už vloni bylo v Číně datum 5. listopadu spojeno s hlavní událostí roku. Veletrh se otevíral za přítomnosti dvacítky hlav států, mezi nimiž nechyběli ani čínský prezident Si Ťin-pching a český prezident Miloš Zeman. Jednalo se o nový koncept výstavy zaměřený na zahraniční zboží a služby určené pro dovoz na čínský trh. Akce kolosálních rozměrů proběhla na celé ploše největšího výstaviště na světě (National Exhibition and Convention Center) a pokrývala veškeré oblasti od strojírenství přes spotřební zboží až po potraviny a zemědělské produkty.

Podle oficiálních statistik se loni šestidenního veletrhu zúčastnilo přes 3600 firem a přes milion návštěvníků ze 172 zemí světa, přičemž výsledkem by měly být uzavřené kontrakty v hodnotě 57,8 miliardy dolarů. CIIE je vhodným nástrojem, kterým se čínské politické vedení snaží demonstrovat světu, že se čínský trh otevírá mezinárodnímu obchodu a že Čína je připravená zaujmout roli lídra ekonomické globalizace.

Šanghajský areál je v současnosti největším výstavištěm na světě.

Bez růžových brýlí

Přestože veletrh navenek doprovází velkolepá prezentace, pro správné nastavení očekávání z pohledu účastníků je nutné použít realistickou optiku. Čína by k pořádání takto velké akce nepřistoupila, pokud by tím v první řadě nepodporovala své vlastní zájmy v oblasti zahraniční politiky. Kromě nich jde rovněž o budování dobrého image vládnoucí komunistické strany před domácím publikem. Na ekonomické úrovni je potom snahou stimulovat spotřebu dovozem nových a kvalitnějších druhů zboží a služeb s cílem posílit ekonomický růst.

Zároveň nelze popřít, že zkušenosti mnoha zahraničních firem, včetně těch českých, nereflektují onu deklarovanou otevřenost trhu a řada z nich v Číně stále naráží na strukturální překážky v dovozu i podnikání. CIIE má pomoct tento obraz Číny vylepšit. I s tímto vědomím však stále platí, že Čína je obrovským trhem, jehož možnosti a potřeby se do budoucna budou dále rozvíjet, čehož mohou využít exportéři napříč celým spektrem průmyslových oborů.

Podle statistik se v roce 2018 šestidenního veletrhu zúčastnilo
přes 3600 firem a přes milion návštěvníků ze 172 zemí světa.

Navíc Čína patří mezi země, kde byznys a politika nejsou dvě oddělené kategorie. Viditelná přítomnost na politicky exponovaném CIIE podnikatelům přináší bonusové body, které mohou sehrát významnou roli v klíčových momentech při navazování vztahů s čínskými partnery. Naopak úplná neúčast země může být vnímána jako politický nezájem o prohlubování spolupráce a takto se později negativně promítnout i do obchodních aktivit konkrétních firem.

Právě tento faktor otevírání a zavírání dveří na čínský trh bralo v potaz Ministerstvo průmyslu a obchodu, když se jako gestor české účasti rozhodlo získat pro ČR status partnerské země druhého ročníku CIIE a znovu vytvořit pro české firmy možnost bezplatné prezentace. Bylo by pochopitelně naivní předpokládat, že jedna či dvě účasti na nové dovozní výstavě samy o sobě zvrátí negativní bilanci česko-čínské obchodní výměny, kde v jednoduchém vyjádření dovozy z Číny převyšují český export zhruba desetinásobně a kde celkové saldo v roce 2018 činilo 512 miliard korun v neprospěch ČR. Pokud má však Česko zájem s touto nelichotivou situací něco dělat, ryze dovozně zaměřené CIIE se k tomu vysloveně nabízí.

Zeman zahrál na „prezidentský klavír“

Jedním z nejvýraznějších momentů prvního ročníku CIIE byla hra prezidenta Miloše Zemana na klavír Petrof s čínským prezidentem a ruským předsedou vlády za zády. Bohatě mediálně pokrytá událost přiváděla do české národní expozice i v dalších dnech zástupy zájemců a zvědavců dožadujících se „prezidentského klavíru“.

Úspěch firmy Petrof, u níž se čínský odbyt podílí na více než třetině celkových tržeb a jejíž značka je již v Číně dobře známá, však nevznikl ze dne na den šťastnou náhodou. Klíčem k proniknutí na čínský trh a vybudování si pevné pozice je v první řadě vytrvalé úsilí. Zúčastnit se jedné akce, vystavit tam své výrobky a rozdat vizitky nestačí, ani pokud to je na akci jako CIIE. Konkurence na čínském trhu je silná a výsledky se nedostaví bez důkladné přípravy, časté osobní přítomnosti, systematického budování vztahů s partnery a posilování povědomí o značce.

Petrof se již léta každoročně účastní jako největší český vystavovatel veletrhu hudebních nástrojů Music China v Šanghaji, v Číně má zřízenou svou lokální kancelář, zástupci vedení společnosti pravidelně cestují do Číny na jednání s obchodními partnery a firma organizuje napříč čínskými městy koncertní turné a další kulturní aktivity. První ročník CIIE ukázal, že i tohoto nového konceptu umějí zatím efektivně využívat spíše zavedené firmy, které již s čínským trhem mají zkušenosti jako Petrof nebo Škoda Auto. V řadě případů to jsou lokální čínští partneři, kteří s vědomím politického rozměru CIIE projevují zájem o prezentaci jako první, a české firmy se dávají do pohybu až na základě jejich impulzů.

Oficiálním maskotem čínského veletrhu se stala – jak jinak – panda.

Země pro budoucnost a její křišťálové skvosty

Jako jedna z partnerských zemí bude Česká republika na CIIE výrazně vidět. Národní expozice nabídne možnost představit ČR v novém světle jako zemi pro budoucnost s inovačním potenciálem a špičkovými technologiemi, po nichž v Číně s postupujícím časem roste poptávka.

Vedle tradičního českého národního stříbra proto letos dostanou prostor také biotechnologie, nanotechnologie, optické přístroje, lasery nebo ultralehké letadlo držící světový rychlostní rekord. Vzhledem k velkému zájmu čínského trhu o český křišťál Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž zrealizuje společnou expozici v komerční části výstavy, kde se představí přední zástupci českého sklářství a designu. Obě expozice připravuje ministerstvo stejně jako v loňském roce ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Čeští i místní zaměstnanci agentury budou na veletrhu přítomni a připraveni firmám asistovat. Případné dotazy týkající se čínského trhu lze adresovat na jednu ze čtyř kanceláři CzechTrade v Číně.

Přestože obě české expozice, v nichž dostane prostor pro prezentaci čtyřicítka firem, jsou pro letošek již naplněné, další firmy se zájmem o čínský trh stále mají šanci přihlásit se do podnikatelské mise organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR, která bude doprovázet českou oficiální delegaci na zahájení CIIE.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Miroslav Scheiner, Odbor řízení exportní strategie a služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme