Na odevzdání daňového přiznání zbývají už jen dny

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019 je letos výjimečně 18. srpen 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Přestože je drtivá většina přiznání již odevzdána, budou 18. srpna rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť, a to od 8:00 do 17:00 proto, aby mohli i poslední poplatníci pohodlně přiznání odevzdat.

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud přiznání do 18. srpna podají a daň zaplatí.

Daňové přiznání lze podat elektronicky, v listinné podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku. Ani ti jej však nemusí podat jen prostřednictvím této datové schránky, ale mohou využít aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (v nápovědě k elektronickému formuláři jsou v této aplikaci daňovým poplatníkům k dispozici veškeré informace nutné k vyplnění a podání daňového přiznání).

Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy.

Pozor na vyšší pokuty

Pokud podnikatelé přiznání ve zmíněném termínu nepodají a na účtu finančního úřadu nebude zaplacená daň, okamžitě jim naběhne tučná pokuta. Výjimečně totiž neplatí ani týdenní odklad sankcí, který je běžný, pokud se přiznání odevzdává v řádném termínu.

Pokuta se bude vypočítávat za celé období od 1. dubna (respektive 1. července, využíváte-li služeb daňového poradce), což byl i letos řádný termín.

„Ministerstvo financí umožnilo posunutí termínu, aby lidem a firmám ulevilo od dopadů koronavirové krize. Do 18. srpna se tak prodloužilo období, po které se odpouštějí sankce za pozdní dodání a také úroky z prodlení. Období od 1. dubna do 18. srpna má ale 140 dní a sankce za každý jeden den činí 0,05 procenta stanovené daně (nejvýše 5 procent). Takže například OSVČ, která má na dani zaplatit 100 tisíc, zaplatí navíc ještě sankci 5000 korun, pokud přiznání podá o den později a neuhradí včas daň,“ varuje ekonom Lukáš Kovanda.

Vedle pokut budou při nezaplacení daně do 18. srpna nabíhat za celé období od 1. dubna ještě úroky z prodlení. Ty v ročním vyjádření činí 14,25 procenta ze stanovené daně.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme