Na projekty podporující nadnárodní spolupráci je letos připraveno 60 milionů EUR

Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil v tomto týdnu výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce tzv. Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru.K dispozici bude přibližně 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Peníze půjdou hlavně na projekty, které zlepšují kvalitu našich životů v různých oblastech.

„Výsledky projektů z předcházejících výzev programů nadnárodní spolupráce jsou důkazem toho, že týmy tvořené partnery z různých regionů Evropy se dovedou navzájem skvěle inspirovat. Nalezení inovativních způsobů, jak co nejlépe propojit potřeby veřejných institucí, univerzit, podnikatelských subjektů anebo i komunit, je tím pádem přirozeným efektem jejich spolupráce. Zájem institucí z České republiky o tento typ projektů proto vnímám velice pozitivně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Díky programům podporující nadnárodní spolupráci zatím mohlo být realizováno celkem 111 projektů s českou účastí, a to v celkovém objemu téměř 25 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Partneři se díky nim mohou podílet na zavádění inovací, uplatňovat nové postupy v oblasti nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ochrany přírodních a kulturních zdrojů, ale i v oblasti zlepšování institucionální kapacity. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Národním koordinátorem a Národním kontaktním místem programů nadnárodní spolupráce v ČR, se snaží žadatelům a příjemcům nabídnout co nejpříznivější podmínky pro zapojování do projektů.

Jedním z projektů Interreg CENTRAL EUROPE, které mají potenciál dále zúročit své výsledky v aktuálně vyhlášené výzvě, je například projekt VirtualArch. Archeologický ústav Akademie věd ČR se jako jeden z partnerů podílí na mapování historicky zajímavých lokalit a jejich zpracováním do virtuálních 3D verzí, včetně vyvíjené mobilní aplikace dostupné pro veřejnost. Žadatelé mohou žádat o dotaci z celkem 7 nabízených tematických oblastí, mezi které patří například kulturní dědictví, dostupnost vzdálených a hraničních regionů či energeticky účinná renovace budov veřejného sektoru ve městech. 

Dalším realizovaným projektem s českou účastí v oblasti dopravy je například projekt Rumobil. Partneři v něm jako součást pilotních akcí zavádějí linky autobusů v odlehlých regionech, např. ve venkovních oblastech, s tím, že pro naplánování jejich provozu využívají smart nástroje. Více aktuálních informací o probíhajících výzvách je možné získat na webových stránkách programů pro Interreg CENTRAL EUROPE a pro Interreg DANUBE.

Při příležitosti vyhlášení 4. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE jsou pro zájemce naplánované průvodní akce. Národní kontaktní místo programu zájemce z ČR zve na konzultační infoden 19. března 2019 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj; registrace je otevřena přes link: https://bit.ly/2SwkxeV. Akce pro účastníky ze všech členských států se bude konat v Bruselu 7. května 2019. Registrace bude dostupná přes webové stránky programu: https://bit.ly/2SzKb2v

Doporučujeme