Na rok 2023 je v Srbsku na dotace vyčleněno 87 % rozpočtu ministerstva zemědělství

Zemědělské dotace v Srbsku tvoří 35 % ze všech plánovaných dotací, které bude stát v rámci svého rozpočtu na rok 2023 poskytovat.

Podle portálu „e-Kapija“ je ve schváleném rozpočtu Ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Srbska pro příští rok 87 % prostředků určeno na dotace farmářům formou přímých plateb a na národní podporu projektů IPARD a projektů z úvěrů Světové banky.

Ilustrační fotografie

Celkový rozpočet na rok 2023 činí 79,7 mld. dinárů (asi 700 mil. €) a celková hodnota všech plánovaných dotací je 68,7 mld. dinárů (600 mil. €). Na přímé platby je vyčleněno 400 mil. € a jsou určeny především na dotace do výroby mléka a do rostlinné a živočišné výroby.

Celkem 70 mil. € půjde na rozvoj venkova, 50 mil. € na podporu projektů IPARD a 20 mil. € na podporu projektů financovaných prostřednictvím půjčky Světové banky. Kromě dotací je v rozpočtu ministerstva počítáno také s investicemi do regulace vodních toků (20 mil. €) a na realizaci projektů zavlažování a čištění odpadních vod.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

V rámci podpory živočišné výroby lze žádat i o dotace na nákup plemenného skotu, což může významně napomoci zájmu srbských farmářů o nákup kvalitních jalovic i býků od českých farmářů.

Ministerstvo zemědělství České republiky prostřednictvím svého zemědělského diplomata v Srbsku v posledních letech cíleně pracuje na zvýšení povědomí o kvalitách českého skotu. Tyto aktivity se začínají projevovat zvýšeným zájmem farmářů ze Srbska, Bosny a Hercegoviny a také Černé Hory o české jalovice, býky a genetický materiál jak mléčného, tak i masného skotu.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme