Na rozvojovou pomoc poslalo Česko v roce 2015 celkem pět miliard korun

Na první pohled to vypadá jako obrovský balík peněz: téměř pět miliard korun. Tolik dosáhla oficiální rozvojová pomoc, kterou loni poslala do světa Česká republika.Znamená to ovšem jen 0,12 procenta v poměru k hrubému národnímu důchodu. To je relativně málo a česká pomoc chudším zemím by měla růst. „Každý rok by se měl poměr zvyšovat zhruba o jednu setinu, abychom se přiblížili úrovni 0,33 procenta, což je požadavek Evropské unie,“ uvedl na pražské konferenci Česká rozvojová pomoc jako investice náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Při současném výkonu českého hospodářství to znamená roční navyšování pomoci zhruba o necelou půlmiliardu korun. Vedle oficiální pomoci šly v roce 2015 do světa také téměř 1,1 miliardy korun z nevládního sektoru, tedy z veřejných sbírek a ze soukromých zdrojů.

 Humanitární a rozvojová pomoc v roce 2015
Hlavní cílové regiony částka v milionech korun
Konflikt v Iráku a Sýrii 139,5
Západní Balkán 120
Ukrajina 90
Jordánsko 75
Afghánistán 40
Írák 35,5
Turecko 10
Sýrie 10
Libanon 9
Jižní Súdán (vč. uprchlíků z regionu) 8

Zdroj: MZV ČR

Základem současné koncepce je myšlenka, že rozvojové projekty mají propojovat vládní sektor, neziskové organizace a komerční firmy. Těm má umožnit proniknout na nové trhy, získat zkušenosti a navázat tam kontakty. „Máme příklady, jak rozvojová spolupráce plynule přechází do normálního byznysu. Viděl jsem to třeba na projektu fotovoltaické elektrárny v Palestině u města Túbás,“ říká ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Podle něj je Česko v zemích Afriky nebo Blízkého východu překvapivě vysoko na seznamu vítaných partnerů. „Chápou nás jako zemi, která jim nebude překreslovat mapy,“ vysvětluje. Česko má pozici země bez mocenských ambicí, zato s výbornou průmyslovou tradicí a know-how.

Podle ministra Zaorálka je nastartování hospodářského růstu v rozvojových zemích evropskou prioritou. „Je to enormně v našem zájmu. Základem je zastavit migraci tam, kde začíná,“ uvedl ministr s tím, že smyslem je mimo jiné pomoci africkým nebo blízkovýchodním ekonomikám, aby tam mladí lidé našli práci a nedali se do pohybu. I proto Lubomír Zaorálek navrhl vládě koncem června zvýšit o 200 milionů korun rozvojovou pomoc, kterou Česko poskytne cizím zemím ve složité hospodářské situaci nebo válečném stavu.

Příklady rozvojové spolupráce

  • Třicet studentů v Zambii si založilo díky Českem podpořenému učňovskému centru vlastní podnikání.
  • Čeští univerzitní experti revitalizovali 130 hektarů zcela vyschlého území v Etiopii a připravili ho pro zemědělské využití.
  • Česká firma zahájila díky spolupráci na projektu v gesci České rozvojové agentury výrobu čističek odpadních vod v Moldavsku.
  • Spolupráce české firmy umožnila v Srbsku lépe zpracovávat sýry a dodávat je na evropský trh.
  • Na 600 členů terénních škol v Afghánistánu se zapojilo do rozvoje svého regionu.
  • Téměř 60 lékařů v Gruzii získalo české know-how pro léčbu onkologických onemocnění.
  • Padesátka vesnic v Kambodži získala funkční územní plány pro zvládnutí přírodních katastrof.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tomáš Stingl. Foto: ČRA

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme