Na stáži si studenti ověří, jak dalece je politika provázána s byznysem

Praxe v CzechTradu umožňují studentům uplatnit poznatky nabyté při studiu na velmi konkurenčních trzích.

Léto studentům nabízí spoustu možností, jak naložit s volným časem. Mohou třeba doplnit své skvělé studijní výsledky o vhodnou praxi, kterou ocení nejen budoucí zaměstnavatel, ale i oni sami. Mohou získat cenné praktické zkušenosti a otevřít si dveře k zajímavější práci.

Jednou z cest, jak obohatit svůj životopis o odbornou praxi, je pracovní bezplatná stáž u agentury CzechTrade, která je expertem na podporu českého exportu. CzechTrade českým společnostem nabízí různé asistenční, informační či vzdělávací služby a tím jim pomáhá při pronikání na zahraniční trhy. Zájemci, kteří chtějí rozšířit své teoretické znalosti o praktickou zkušenost, se mohou na CzechTrade obracet přímo nebo prostřednictvím své školy.

Adam Jareš (uprostřed) ze zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Düsseldorfu potvrzuje, že se stážisté (na snímku Kristýna Kubíčková a Ladislav Horký) nemusí bát nedostatku praktických zkušeností.

„Dvouletou vynikající spolupráci máme s prestižní Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, jelikož obě instituce spojuje zájem o vnější ekonomické vztahy, mezinárodní obchod a podporu exportu,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Další institucí, která dlouhodobě podporuje konání zahraničních stáží, a to i v mimoevropských destinacích (Latinské Americe a Africe), je Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové.

V rámci stáže se studenti obvykle na tři měsíce zapojují do kolektivu centrály nebo jednoho z pěti desítek zahraničních zastoupení. Přitom si mohou osobně ověřit, jak v praxi funguje státní podpora exportu v konkrétní zemi a jak dalece je politika provázána s byznysem.

Že jsou stáže výbornou příležitostí pro posluchače magisterského studia, potvrzují slova proděkana pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Pavla Hnáta: „Získat autentickou mezinárodní zkušenost je pro studenty povinné a stáž v agentuře CzechTrade je zajímavou alternativou k semestrálnímu studiu v zahraničí. Praxe v CzechTradu jsou studenty vysoce hodnoceny, protože jim umožňují uplatnit poznatky nabyté při studiu na velmi konkurenčních trzích a osvojit si kompetence spojené s prací a životem v zahraničí. Fakultu mezinárodních vztahů naproti tomu těší, že naši studenti vynikají schopností adaptability a rychlého učení a využijí své nadstandardní znalosti cizích jazyků.“

Také děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová chválí součinnost univerzity s latinskoamerickými pobočkami agentury: „Spolupráce univerzity s CzechTradem přináší našim studentům další skvělou možnost, jak už v době studia získat praktické zkušenosti z exotických trhů Mexika, Peru, Chile, Kolumbie či Brazílie.“ Obě školy podporují stáže svých studentů stipendii, a to z fondů Erasmus+ nebo z fondu fakulty, a plně je začleňují do studia díky udělení kreditů.

Moskva oceňuje nasazení, zájem a znalosti

Spokojenost vládne i na straně agentury CzechTrade. Studenti jsou dennodenní součástí pracovního týmu a osobně se podílejí na realizaci různých projektů: od zpracování oborových analýz přes sestavení databází kontaktů či spolupráci na přípravě společné české účasti na veletrhu až po zajištění operativního chodu zahraniční kanceláře.

Stážista Ondřej Mitrenga (vpravo) s asistentem zahraniční kanceláře CzechTrade Sergejem Poljakovem na leteckém salónu v Moskvě.

„Naši mladí kolegové jsou plní energie a mají skvělé počítačové dovednosti, ale také se nebojí sdělit svůj názor. Mnohdy posunuli naši debatu dále k cíli a jejich nápady jsme reflektovali,“ komentuje zkušenosti ředitel regionálního centra Severní Amerika a Austrálie agentury CzechTrade Jan Kubata. Nad očekávání je spokojený také ředitel regionálního centra Rusko Jiří Mašata, který oceňuje zejména nasazení, zájem, svědomitost, proaktivní přístup a znalosti stážistů, kteří pracovali v moskevské kanceláři.

Adam Jareš ze zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Německu zároveň potvrzuje, že se stážisté nemusejí bát nedostatku praktických zkušeností. „Stážisté jsou pro nás rovnocennými kolegy, které zapojujeme do všech aktivit zahraniční kanceláře. Vzhledem k tomu, že naše kancelář je ze všech zemí nejvytíženější, nemohli bychom bez stážistů vůbec fungovat v takovém rozsahu aktivit, které dnes realizujeme. Jsou neodmyslitelnou součástí našeho týmu.“

Dle zkušenosti Ivany Třoskové z italské kanceláře agentury je pro studenty hlavní motivací touha seznámit se s prostředím vládní instituce, s daným teritoriem a rovněž účelně naplnit studijní praxi. „U některých studentů převažuje motivace jazykového zdokonalení, u někoho spíše možnost využít nabyté znalosti,“ dodává. Zájemce o stáž v CzechTradu láká také příležitost naučit se vyjednávat s obchodními partnery ze specifických prostředí.

Náplň stáže v zahraničním zastoupení agentury CzechTrade:

 • Plné zapojení do běžného provozu zahraniční kanceláře CzechTrade
 • Sektorové analýzy a analýzy trhu a daného odvětví
 • Vyhledávání kontaktů a dalších informací o potenciálních obchodních partnerech pro české firmy, jejich přímé oslovování za účelem představení klienta a produktu
 • Monitoring tisku a místního hospodářství, příprava článků na webové stránky agentury CzechTrade
 • Organizace mezinárodních veletrhů či asistence při nich
 • Příprava podnikatelských setkání
 • Každodenní využití cizího jazyka
 • Stáže jsou bezplatné

Ze stážisty až na vedoucího

Samotní studenti hodnotí stáže jako velmi přínosnou životní zkušenost. Například v Moskvě nejvíce studenti oceňují, kromě kontaktu s reálnými firmami a obchodními případy, zkušenost samostatného života v zahraničí a možnosti účastnit se významných mezinárodních ekonomických i politických akcí, konferencí, seminářů. Vladislav Polách si ji před pár lety vybral hned z několika důvodů: „CzechTrade jednak propojuje státní a privátní sektor, jednak dělá zajímavé projekty, ke kterým jsem byl hned přizván. Během stáže jsem měl navíc dobré školitele a později jsem dostal příležitost seznámit se i s kolegy ze zahraničních kanceláří. Velmi se mi líbil jejich přístup.“ Z pozice stážisty se přes exportního konzultanta postupně propracoval až na vedoucího zahraniční kanceláře v Turecku.

Příjemnou pracovní atmosféru reflektuje také absolventka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a někdejší stážistka ze zahraniční kanceláře v Santiagu de Chile a současná exportní konzultantka v agentuře CzechTrade Barbora Kaprálová: „Vedení a podpora pana Kunického, vedoucího kanceláře v Santiagu de Chile, byly naprosto perfektní. Umožnil mi zapojit se do všech aktuálních projektů, měl trpělivost s mými dotazy, seznámil mě s dalšími odborníky pracujícími v oblasti a rovněž mi umožnil věnovat se vlastnímu výzkumu.“

Také příběh Věry Všetičkové potvrzuje, že se stáž může změnit v plnohodnotnou práci. V CzechTradu začínala jako stážistka a v současnosti působí na pozici exportní konzultantky v oblasti stavebnictví, spotřebního zboží a služeb. Stáž jí umožnila pracovat se spoustou inspirativních lidí, ať už šlo o kolegy z agentury, či o zástupce firem, jimž Czech- Trade asistoval při expanzi na zahraniční trhy. „Velmi obohacující byl rovněž každodenní, byť z mé pozice někdy jen zprostředkovaný kontakt s jinými kulturami a jejich zvyklostmi, který práce v agentuře přináší. Stejně tak poznávání nápadů a tvořivosti českých firem dělá práci v CzechTradu velmi pestrou,“ říká Věra Všetičková.

Požadavky na uchazeče o stáž:

 • Nadšení pro práci v mezinárodním prostředí
 • Komunikativnost a týmový duch
 • Zájem o konkrétní témata spojená s teritoriem nebo odvětvím
 • Uživatelská znalost produktů MS Office
 • Samostatnost a schopnost kritického myšlení
 • Znalost místního jazyka

Více informací o stážích naleznete v sekci kariéra na www.czechtrade.cz/o‑czechtrade.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Zuzana Pluhařová (zuzana.pluharova@czechtrade.cz), oddělení PR a komunikace, CzechTrade. Foto: CzechTrade.

Doporučujeme