Na střeše mají mokřad. Čistí vodu a dodává okolí vlhkost

Kořeny rostlin dokáží vyčistit odpadní vody na střechách i stěnách domů. Ty potom slouží k zalévání nebo splachování. Chytré řešení získalo prestižní cenu a zaujalo také odborníky v zahraničí.Foto: Kořenovky.cz Střechy domů ve městech ovlivňují pohyb vody v krajině většinou negativně. Déšť po nich rychle stéká a při vysokých srážkách přispívají k lokálním povodním. Mezi několik málo výjimek patří dům ve vnitrobloku na Praze 7. Jeho střechu totiž nepokrývají pálené tašky, beton ani plech. Tvoří ho totiž mokřad.

„Inspiroval nás požadavek na zelenou střechu společně se žádostí stavby kořenové čistírny na přečištění studny. Tam vzniknul nápad postavit kořenovku na střeše,“ vzpomíná Michal Šperling, zakladatel společnosti Filipendula, která stojí za značkou Kořenovky.cz produkující kořenové čističky odpadních vod i za projektem mokřadní střechy.

Právě spojení mokřadní střechy s kořenovou čističkou je největším přínosem projektu realizovaného v pražských Letňanech. Zelená střecha s nízkou hmotností navíc neklade příliš vysoké nároky na statiku a nosnost střechy. Další výhodou je vyřešení častého problému zelených střech, které spočívá v nedostatku nebo naopak velkém množství vláhy. Tento problém se u zelených střech nejčastěji řeší zvýšením vrstvy substrátu, což ale klade vyšší nároky na statiku střechy.

Bujný porost plný květů

Michal Šperling, zakladatel Kořenovky.cz. Foto: Kořenovky.cz Mokřadní střecha je bujně porostlá rozmanitým výběrem mokřadních rostlin, jako jsou různé druhy ostřic, sítina, orobinec, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, kosatec žlutý a další. Zatímco jejich květy plní estetickou funkci, jejich kořeny pomáhají čistit odpadní vody z provozu domácnosti. Kořenová čistička na střeše tak přispívá k recyklaci vody v domácnosti a snížení spotřeby pitné vody až na polovinu. Přečištěnou vodou v domě splachují, zalévají jeho okolí. Mimo to zelená plocha střechy přináší do lokality vlhkost a příznivé klima, což majitelé i okolí oceňují zejména v horkých letních měsících.

Všechny předpoklady, se kterými autoři projektu na začátku počítali, letňanský mokřad na střeše potvrzuje. „Střecha funguje jak má, plní i estetickou funkci, jsme spokojeni,“ zmiňuje Michal Šperling. Kromě mokřadních střech jeho společnost nabízí také mokřadní fasády, které mohou být navrženy buď samostatně nebo společně s mokřadní střechou.

Zelená mokřadní fasáda je tvořena soustavou nad sebou umístěných nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou. V kazetách rostou mokřadní rostliny, které jsou vyživovány protékající vodou. Kazety jsou umístěny na konstrukci umístěné nezávisle před fasádou a tvoří zároveň povrchovou úpravu fasády. Je přitom vhodné, aby tepelná izolace pod mokřadní fasádou byla odolná proti vlhkosti. Podobně jako u mokřadní střechy může být do fasády přiváděna mechanicky předčištěná odpadní voda, která může být průtokem fasádou čištěna a dále využívána například pro splachování či pro závlahu.

Kořenové čistírny zvládají nárazový provoz

Foto: Kořenovky.cz K mokřadním střechám a fasádám se Michal Šperling dostal právě přes kořenové čistírny. Projektem a stavbou první z nich se začal zabývat v roce 2007, v roce 2011 založil společnost Filipendula, jejíž značka Kořenovky.cz je v současnosti leaderem na trhu v přírodním čistění odpadních vod v České republice. „Kořenové čistírny odpadních vod jsou ideálním řešením pro malé zdroje znečištění a nárazový provoz. Na rozdíl od strojních mechanicko-biologických čistíren, které jsou velmi náchylné na údržbu, provozní výkyvy a často nedosahují výsledky, které jsou deklarované v rámci certifikace,“ vysvětluje Michal Šperling.

Kořenová čistička je v podstatě umělý mokřad z živé vegetace, který dokáže vyčistit odpadní vodu na základě přirozených biologických procesů. Tento způsob čištění odpadních vod je jednoduchý, nízkorozpočtový a samoudržovací. Kořenové čističky se využívají pro čištění všech odpadních vod z domácností ale i průmyslových vod.

Rozdíl mezi kořenovou čističkou odpadních vod a ostatními způsoby čištění odpadních vod z domácností spočívá v tom, že toto čištění zajišťují organismy, které žijí přirozeně na substrátu v čističce a kořenech bahenních rostlin – stejně jako to funguje i ve volné přírodě. Bakterie rozkládají znečišťující látky, rostliny odebírají z vody živiny, svými kořeny dodávají do vody kyslík a zajišťují různorodost čisticího procesu.

Vsadili na moderní řešení

Foto: Kořenovky.cz Na rozdíl od starších generací kořenových čističek používá značka Kořenovky.cz moderní, takzvané vertikální filtry doporučované vědci v rámci nejnovějších výzkumů a inovačních projektů. „Vertikální filtry jsou nejnovější verzí kořenové čistírny odpadních vod. Umí čistit vodu i z malých zdrojů znečištění a v nárazovém provozu,“ popisuje Michal Šperling a navazuje: „V zahraničí jsou dnes běžnou variantou čistění odpadních vod, věříme, že tento trend postupně nastane i u nás.“ Právě díky vertikální technologii v současnosti kořenové čističky zažívají svoji renesanci.

Návratnost investice do kořenové čistírny je vzhledem k životnosti systému, který je 40 až 50 let a oproti nákladům na vyvážení jímek v souladu se zákonem, pouhých 4 až 5 let. „Oproti provozním nákladům klasické mechanicko-biologické čistírny odpadních vod je to 10 až 12 let,“ pokračuje Michal Šperling.

Nepřímou konkurenci pro firmu představují jiné typy způsobu likvidace odpadních vod, jako jsou jímky a septiky s přepadem do podzemních vod nebo vodoteče, což je ale v současné době likvidace odpadních vod v rozporu se zákonem. Ale také bezodtoké jímky nebo mechanicko-biologické čističky. Přímou konkurenci představují ostatní dodavatelé kořenových čistíren. Těch je v Česku celkem pět, jsou však méně známí, převážně se nezabývají vývojem a nemají tak velký potenciál pronikat na zahraniční trhy. Naproti tomu mokřadní střecha navržená Michalem Šperlingem zaujala například odborníky v Indii.

Mezi zákazníky firmy patří jak majitelé stávajících domů s nevyřešeným způsobem nakládání s odpadními vodami, tak vlastníci novostaveb bez možnosti napojení na kanalizační síť. Ale také majitelé rekreačních objektů a ubytovacích zařízení s nárazovým provozem, pro které je použití klasických mechanicko-biologických čistíren odpadních vod nefunkční. „A také lidé s ekologickým smýšlením, kterým je blízká stabilita systému a dlouhodobá udržitelnost,“ pokračuje Michal Šperling.

Tam kde není kanalizace

Potenciální prostor pro nové kořenové čističky je přitom v Česku obrovský. „Podle Českého statistického úřadu není v současné době napojeno na kanalizaci s přečištěním odpadních vod v čistírně 60 procent obcí v ČR. Ročně dochází k odkanalizování pouze pěti procent stávajících objektů,“ popisuje Michal Šperling. Vzhledem k těmto faktům, stejně jako rozrůstající se výstavbě nových domů i pokračujícímu přelévání obyvatel měst do malých obcí v okolí větších sídel, očekává v budoucích letech stálou poptávku po tomto přírodním způsobu čištění.

„Vzhledem ke stálé výstavbě nových domů a pomalu postupujícímu odkanalizování stávajících objektů, které nejsou dosud na kanalizaci napojeny, je problém řešení čištění odpadních vod u malých sídel stále aktuální. Předností výrobku je jeho dlouhodobá udržitelnost, nízké provozní náklady, které oproti konkurenčním způsobům čištění umožňují návratnost investice v řádu let. Nespornou výhodou je také schopnost zvládat kolísavý provoz, který je problémem pro klasické čistírny odpadních vod a umožňuje tedy kořenovým čistírnám odpadních vod instalovat například u sezónních ubytovacích zařízení,“ uzavírá Michal Šperling.

Dalibor Dostál

Značka Kořenovky.cz v kostce

Společnost Filipendula vznikla v roce 2011 a provozuje značku Kořenovky.cz. Zaměřuje se na vývoj, projektování a dodávky kořenových čistíren odpadních vod. Projekt mokřadní střechy zvítězil v roce 2017 v rámci soutěže E.ON Energy Globe, letos získal cenu Adapetrra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství.

Doporučujeme