Na trhu práce panuje nervozita a z ní pramení opatrnost

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila v lednu nejen tradiční výsledky pravidelného kvartálního průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2023, ale také unikátní globální studii Nová budoucnost práce.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2023 další pokles náborových plánů. 24 % zaměstnavatelů očekává pokles počtu zaměstnanců, 22 % předpovídá jejich nárůst a 43 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

Ilustrační fotografie

Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro 1. čtvrtletí 2023 hodnotu -2 %. Na trhu práce dochází tedy ve srovnání s předchozím čtvrtletím k mírnému poklesu. Index pro Českou republiku se snížil o 13 % oproti minulému čtvrtletí, v meziročním srovnání o 15 %. V globálním hodnocení se Česká republika propadla a je na 39. místě ze 41 hodnocených zemí.

„Nervozita zaměstnavatelů roste, ale většina firem je spíše opatrná a vyčkává, jak se ekonomická a energetická situace vyvine. Náš průzkum ukazuje, že počet zaměstnavatelů, kteří plánují v dalším ob‑ dobí propouštění, zůstává již rok poměrně stabilní, nicméně výrazně klesá počet optimistických firem,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

„Zaměstnavatelé spíše nábory pozastavují, než že by plánovali hromadné propouštění. Nejvíce optimismu jsme zaznamenali v IT, veřejném a neziskovém sek‑ toru nebo v obchodu a službách. Opačná tendence je v energetice, komunikačních službách a finančním sektoru. Počet otevřených pozic na trhu je ale stále velmi vysoký, a tak bude docházet pouze k pozvol‑ nému nárůstu nezaměstnanosti,“ doplnila Jaroslava Rezlerová.

Základní české srovnání

Zaměstnavatelé v 5 z 9 českých odvětví plánují pro první čtvrtletí 2023 pokles náborových aktivit, nárůst predikují ve třech a stagnaci v jednom. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím trh práce oslabil v 8 z 9 odvětví, posílil pouze v jednom.

V meziročním srovnání jsou náborové aktivity slabší v 6 z 9 odvětví a posílily ve třech odvětvích: Zdravotní a sociální péče, farmacie; Ostatní; Komunikační služby. Navyšování počtu zaměstnanců předpovídá pro 1. čtvrtletí 2023 pouze jedna kategorie podle velikosti českých organizací, a to velké organizace s více než 250 zaměstnanci.

Nejméně optimistická očekávání mají zaměstnavatelé středních organizací s 50–249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce -12. Oproti minulému čtvrtletí se Index propadl o 32 %, meziročně o 31. Zaměstnavatelé v Praze a na Moravě předpokládají pokles na trhu práce v průběhu nadcházejícího čtvrtletí, zatímco zbytek Čech mimo Prahu očekává nárůst.

Ilustrační fotografie

Globální pohled

Na základě sezonně očištěných dat očekávají zaměstnavatelé na celém světě navyšování počtu zaměstnanců, i když v meziročním i mezikvartálním porovnání je vidět zpomalení tempa růstu. Globální Čistý index trhu práce pro Q1 2023 má hodnotu 23 bodů. V porovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o mírný pokles -6 bodů, ale v meziročním srovnání již o -14 bodů.

Nejsilnější náborové plány pro příští čtvrtletí jsou v regionu Severní Amerika (31), těsně následuje Jižní a Střední Amerika (28). Nejnižší, ale přesto pozitivní náborové plány vykazuje region Evropa, Blízký východ a Afrika (18), který stále pociťuje dopad konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Sousední země Ukrajiny hlásí jedny z nejnižších očekávání. Mezi pěti nejpesimističtějšími zeměmi světa jsou kromě Španělska také země východní a střední Evropy (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko).

Trendy na trhu práce

Studie Nová budoucnost práce je založena na průzkumu ManpowerGroup, jehož se zúčastnilo 13000 manažerů organizací a 8000 zaměstnanců z 8 zemí světa. Studie identifikuje 14 klíčových trendů, které utváří budoucnost práce a ovlivňují dnešní zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Patří mezi ně demografické změny, individuální volba, využívání technologií a faktory konkurenceschopnosti. Průzkum vyhodnocuje dopad řady nových faktorů, jako jsou generační posun v očekáváních týkajících se zaměstnání, snížení významu vysokoškolského vzdělání u uchazečů, rostoucí nerovnosti, kterým čelí ženy v práci, pokračující rozvoj hybridní práce a zmírňování rizik v neustále se proměňující globální ekonomice. Studie rovněž obsahuje doporučení, jak mohou zaměstnavatelé v této nové době přilákat a udržet si talenty.

Trh práce se dnes nachází v oku ekonomického hurikánu. Přestože ekonomika směřuje ke zmírnění růstu, poptávka po specifických dovednostech je silná a talentů je stále nedostatek. Zaměstnavatelé budou i nadále hledat cesty, jak správně kombinovat lidi, technologie a dovednosti, aby se vypořádali s budoucí ekonomickou nejistotou.

Proto jsme se zeptali zaměstnanců i zaměstnavatelů po celém světě, jak se proměňuje způsob jejich práce a spolupráce, jakým novým výzvám čelí v pracovním prostředí a jak se v měnícím se světě práce přizpůsobují.

Nikdy to nebylo aktuálnější. Jako globální společenství čelíme několika závažným problémům – řešení změny klimatu, překlenutí nedostatku lidí s potřebným profilem a využití skrytého potenciálu. Ano, zaměstnanci se soustředí na úspěch a kariérní postup, ale také jim velmi záleží na ochraně klimatu, rovnosti, rozmanitosti a rovných příležitostech pro všechny.

Náš svět se zlepšuje, ale i nadále musíme cílevědomě spolupracovat, abychom překonali problém rozdělení světa, urychlili lidský pokrok a snížili nerovnost. Vybavení lidí dovednostmi, které rozšíří možnosti technologií a vytvoří budoucnost práce, která se bude blížit tomu, co lidé chtějí, je způsob, jak vybudovat cestu pro všechny a zvýšit prosperitu pro mnohé, nikoliv pro několik málo lidí.

„V posledních letech slýcháme mnohé obavy z toho, že nám roboti vezmou práci. Ale přesvědčili jsme se, že technologie mohou lidské dovednosti posílit. Věříme, že začíná éra nové budoucnosti práce – doba, kdy budou lidé využívat technologie a digitální nástroje ke zlepšení lidských schopností, produktivity a žití smysluplnější života,“ konstatovala generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

„Aby tento pokrok mohl pokračovat, musíme cílevědomě podporovat rozvoj lidí, společně překonávat rozdíly a snižovat nerovnosti. Pokroku pro všechny a prosperity pro většinu, ne menšinu dosáhneme tím, že lidi vybavíme dovednostmi tak, abychom mohli lépe využít technologie a vytvořit budoucnost práce, která bude více odpovídat tomu, co lidé chtějí,“ uzavřela Jaroslava Rezlerová.

Ilustrační fotografie

Klíčová zjištění

 • Smysl a rovnováha jsou důležité
  • V roce 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní síly. 88 % zaměstnanců z generace Z tvrdí, že pandemie ovlivnila to, co očekávají od své práce, oproti 65 % zaměstnanců starších 55 let.
 • Je načase prorazit papírový strop
  • V roce 2022 mělo celosvětově 75 % společností potíže s nedostatkem talentů. Aby rozšířili své zdroje talentů, stále více zaměstnavatelů snižuje nebo ruší požadavky na vysokoškolské vzdělání a místo toho se zaměřuje na dovednosti získané díky předchozí pracovní a životní zkušenosti.
 • Neopomínejte starší zaměstnance a zvyšte jejich účast na trhu práce
  • Pouze 19 % manažerů aktivně vyhledává zaměstnance, kteří jsou v důchodovém věku.
 • Práce na dálku/hybridní práce podporuje rovnováhu, ale může ovlivnit kariérní postup – zejména u žen
  • Více žen tvrdí, že při práci na dálku mají menší šanci setkat se s vedoucími pracovníky (37 %), učit se od ostatních (31 %), být kandidátkou na povýšení (29 %), účastnit se brainstormingu (27 %) a spolupráce (26 %).
 • Ženy mají větší motivaci vrátit se do kanceláře než muži
  • 41 % žen uvádí jako faktory, které je motivují k návratu do kanceláře, společenský kontakt a vztahy, jasné oddělení práce a domácnosti, efektivnější spolupráci, větší pohodlí pro odvedení práce a lepší možnost se soustředit.
 • Zvyšujte kvalifikaci zaměstnanců, nebo si ji budou zvyšovat sami
  • 57 % zaměstnanců se již vzdělává mimo zaměstnání, protože firemní školicí programy je neučí relevantním dovednostem, neposouvají jejich kariérní rozvoj nebo jim nepomáhají udržet si konkurenceschopnost na trhu.
 • Lidé hledají po pandemii lidštější přístup v práci
  • Důležité již není jen odvést práci. Lidé uvádějí, že schopnost spolupracovat (83 %), řešit problémy (82 %) a důvěryhodnost (82 %) jsou pro to, aby odvedli kvalitní práci, důležitější než pouze vysoká produktivita (76 %).
 • Lidé raději odejdou
  • 64 % zaměstnanců by zvažovalo jinou práci, pokud by se museli vrátit do kanceláře na plný úvazek, a každý třetí by v příštím měsíci přijal jinou práci, pokud by nabízela lepší rovnováhu mezi prací a životním stylem.
 • Zaměstnavatelé i zaměstnanci se domnívají, že osobní brainstorming je lepší
  • Více než 80 % zaměstnanců a zaměstnavatelů se domnívá, že osobní spolupráce přináší nejvíce kreativních nápadů a podporuje vytváření vztahů na pracovišti.
Převzato z časopisu Komora. Autorky článku: Lauren Spude a Martina Wiecková

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme