Na Ukrajině se dobře prodává české pivo

Ukrajinci postupně sbližují místní normy i právní řád s předpisy EU. Přesto by měl český podnikatel postupovat při navazování obchodních vztahů obezřetně.Na ukrajinský trh proniká zboží nejen z Evropy, ale také z Asie. Tamní podnikatelé tak mají z čeho vybírat, když hledají nového dodavatele. Oksana Antonenko, zástupkyně zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Kyjevě, upozorňuje, že český obchodník by proto neměl ukrajinský trh podceňovat a na obchodní jednání by se měl dobře připravit.

Stále platí, že na Ukrajině mají české výrobky dobré jméno?
Obchodní spolupráce mezi Ukrajinou a Českem navazuje na dlouhou tradici dodávek strojírenské a sklářské produkce, obuvi a dalších výrobků z někdejšího Československa do této dříve „svazové“ republiky SSSR. Díky tomu má dodnes česká produkce, zvlášť u místních strojařů, dobrý zvuk.

Ovšem očekávají, že výrobek bude o polovinu levnější ve srovnání s obdobnou produkcí z Německa. Takže jim musíme často vysvětlovat, že se výrobní náklady v Česku včetně ceny pracovní síly vyrovnaly evropskému průměru, a u některých položek jej dokonce překročily. To znamená, že tuzemská cenová nabídka objektivně odráží celoevropské trendy. Mezi obyčejnými Ukrajinci patří k nejznámějším českým produktům bezesporu pivo, což potvrzuje trvalá poptávka místních obchodních řetězců po nových značkách tuzemského piva.

Co může tuzemské obchodníky, kteří s exportem na Ukrajinu teprve začínají, překvapit?
Je třeba si uvědomit, že navzdory stávajícím ekonomickým a politickým problémům zůstává Ukrajina perspektivním a lákavým evropským trhem, o který mají zájem evropští i asijští výrobci. Ukrajinci tak mají z čeho vybírat. Na vstup na tamní trh je nutno se důkladně připravit, předem zjistit, jestli zde působí konkurenční zahraniční firmy, jakým způsobem a přes které distributory se prosazují na trhu a jakou uplatňují cenovou politiku. Podle tvrzení místních prodejců totiž řada silných evropských a asijských hráčů uplatňuje dumpingovou cenovou politiku s cílem tento trh ovládnout. Naše zahraniční kancelář dokáže na základě svých zkušeností pomoci potenciálním zájemcům, aby se na vstup na místní trh řádně a zejména s potřebným předstihem připravili.

Jak se jeví situace na Ukrajině po anexi Krymu, míněno především z pohledu ekonomiky a byznysu?
Od anexe Krymu v roce 2014 docházelo k postupnému útlumu obchodních vztahů a obchodní výměny Ukrajiny s poloostrovem, což v lednu 2016 vyvrcholilo nařízením ukrajinské vlády o zákazu dodávek z Krymu a na Krym s výjimkou osobních věcí a humanitární pomoci. Za tu dobu tamní podniky uzavřely své filiálky na tomto území nebo zajistily přeregistraci na pevnině Ukrajiny. Průjezd mezi Krymem a dalším územím země je cizincům umožněn přes zřízená kontrolní stanoviště a na základě speciálního povolení. Za hrubé porušení ukrajinských zákonů s odpovídajícími důsledky se považují situace, kdy cizinec na toto území vstoupí jinak než přes tato stanoviště.

S čím by měl tuzemský obchodník počítat, pokud chce na Ukrajinu se svojí nabídkou proniknout?
V rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, která je součástí asociační dohody s Evropskou unií, byla zcela zrušena nebo snížena dovozní cla u většiny komodit, a to od ledna 2016. Nicméně u ostatních se počítá s úplným uvolněním až po uplynutí přechodného období. Rovněž tak při dovozu některých komodit existují i netarifní omezení v podobě místních certifikátů a atestů. Tento seznam se postupně zužuje, jelikož Ukrajina podle asociační dohody sbližuje místní normy se standardy EU. Ovšem pro některé české podniky, které si zvykly na komfortní bezbariérové obchodování v rámci EU, bývá existence celních překážek a nutnost vyřizovat místní dovozní formality nemilým překvapením.

Jsou zde nějaká další rizika týkající se například dodržování práva?
Mimo jiné i vlivem asociačního procesu přinesly reformy zaváděné na Ukrajině v několika posledních letech tolik očekávanou výraznou modernizaci právního řádu. Nicméně stálým problémem jejího podnikatelského prostředí je roztříštěnost a netransparentnost podzákonných předpisů. Často se tak stává, že dva platné předpisy, ačkoliv se vztahují k jedné skutečnosti, mohou mít rozdílnou interpretaci.

Při navazování obchodních kontaktů doporučujeme postupovat obezřetně, a to zejména u nových obchodních partnerů. Měli byste se o nich snažit získat maximum informací. V tom může pomoci naše zahraniční kancelář, která dokáže o potenciálním partnerovi z veřejně dostupných zdrojů zjistit, kdo je kdo v dané společnosti, kdo má právo podepisovat kontrakty nebo jestli je firma zadlužena vůči státu. Většina ukrajinských státních informačních portálů je k dispozici pouze v ukrajinštině nebo je jejich anglická verze velmi stručná a málo informativní, což rovněž patří k překážkám místního trhu.

Oksana Antonenko
zástupkyně CzechTradu v Kyjevě (oksana.antonenko@czechtrade.cz)

Vystudovala bohemistiku na Ná rodní univerzitě Tarase Ševčenka a v roce 2006 na téže instituci obhájila doktorát z českého jazyka. Pracovala jako překladatelka pro ukrajinská zastoupení českých podniků, dále jako asistentka ředitele agentury CzechTrade na Ukrajině. Od roku 2011 působí jako její zástupkyně pro ukrajinský trh.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Kristína Paulenková.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme