Na Ukrajině se znovu otevírají vízová centra. Zastupitelské úřady rozšiřují možnosti pro vydávání víz

V návaznosti na stále se zvyšující poptávku českých firem pokračuje další vlna otvírání vízových poboček na Ukrajině. Na otevření vízového úseku českého velvyslanectví v Kyjevě navazuje otevření sedmi vízových center. Díky tomu se zvýší kapacita pro podávání vízových žádostí na Ukrajině.

„Pracovníci z Ukrajiny chybí českým firmám. Bohužel jsme limitováni opatřeními, která přijala ukrajinská vláda. Jsem rád, že se od otevření našeho konzulátu ve Lvově před 14 dny podařilo k dnešku příjem víz desetinásobně navýšit. Z kapacity 60 žádostí jsme nyní na zhruba 600. Ani to ale není plný provoz,“ doplnil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

S ohledem na postupné rozvolňování opatření a zejména na epidemiologickou situaci na Ukrajině, která bohužel není stabilní, jsou v tuto chvíli přijímány žádosti: 

 • rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR,
 • pracovníci mezinárodní dopravy,
 • pracovníci kritické infrastruktury,
 • diplomaté a úředníci mezinárodních organizací,
 • sezónní zaměstnanci,
 • za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky,
 • za účelem zaměstnání (C/27) v případě, že se jedná o pracovníky do potravinářské výroby,
 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách,
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků,
 • povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká,
 • dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (netýká se účelu „ostatní“ u neakreditovaného studia),
 • dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání,
 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu klíčový a vědecký personál.

Současně dochází k dokončení všech žádostí o zaměstnanecké karty, které byly podány před vyhlášením nouzového stavu v Česku. Ty se týkají několika tisících dalších ukrajinských pracovníků, kteří obdrží svá pracovní víza. Od 15. června budou ve vízovém centru ve Lvově přijímány žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, tj. žádosti zařazené do Programu před vyhlášením nouzového stavu.

• Teritorium: Ukrajina
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme