Na veletrh jelo s podporou EU už přes 800 firem

Malé a střední české podniky mohou nadále využívat podporu ze dvou projektů agentury CzechTrade, díky nimž ušetří až polovinu nákladů za účast na veletrhu.

Účast na zahraničních veletrzích je důležitým marketingovým nástrojem každé firmy, která chce vyvážet. Proto jsou tu projekty NOVUMM a NOVUMM KET. Ty prostřednictvím podpory společných účastí na výstavách a veletrzích usnadňují malým a středním podnikům (MSP) vstup na nové zahraniční trhy. Projekt NOVUMM je zaměřený na tradiční obory českého průmyslu a NOVUMM KET na oblasti klíčových technologií. Projekty jsou spolufinancované Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V unii i mimo ni

„Prezentace na veletrzích bývá pro firmy klíčová zejména při vstupu na zahraniční trhy. Bohužel je ale finančně i časově náročná. Za pomoci našich projektů mohou firmy ušetřit čas i peníze a dosáhnout efektivní a úspěšné účasti na výstavě či veletrhu, která by pro ně mohla být jinak velmi komplikovaná,“ říká generální ředitel agentury na podporu obchodu CzechTrade Radomil Doležal.

Malým a středním podnikům je poskytována podpora de minimis až do výše 80 tisíc korun (NOVUMM), respektive 90 tisíc korun (NOVUMM KET). Má formu zvýhodněné služby, to znamená přímého nákupu plochy, registrace, zápisu do katalogu či technických přívodů u veletržní správy. Účastník musí dodržet povinnou spoluúčast, která představuje polovinu způsobilých výdajů, pokud se jedná o akce realizované v členských státech EU, nebo 30 procent u akcí konaných mimo státy Evropské unie.

Obory KEY neboli KEY Enabling Technologies

  • Fotonika
  • Mikro- a nanoelektronika
  • Nanotechnologie
  • Pokročilé materiály
  • Průmyslové biotechnologie
  • Pokročilé výrobní technologie pro ostatní KET, které jsou považovány za „průřezovou“ klíčovou technologii

Rekordní účast vodárenských firem

Projekty se realizují již od roku 2016 a jejich realizace je plánovaná do poloviny roku 2020. Jednotlivé veletrhy navrhují samy oborové asociace a sdružení, a nejlépe tak zohledňují aktuální potřeby MSP. „Česká vodárenská aliance, jako proexportní uskupení, navrhla zařazení výstavy IFAT Mnichov 2018 do projektu NOVUMM KET. České malé a střední podniky z oboru vodárenství se díky tomu zúčastnily veletrhu v dosud nejvyšším počtu za celou historii pořádání veletrhu,“ říká předseda České vodárenské aliance Jiří Marek.

Exportéři vystavovali od Mongolska až po Kolumbii

V rámci projektu NOVUMM se už zrealizovalo 64 akcí zejména z oblasti strojírenství, subdodávek, důlních technologií, obalových materiálů, sklářského či hračkářského průmyslu s celkovým počtem 611 účastníků. Mezi nejvíce obsazovanými akcemi jsou vedle veletrhů v evropských metropolích také výstavy ve vzdálenějších teritoriích, jako jsou Mongolsko, Indonésie, Indie nebo Kolumbie.

Co se týká projektu NOVUMM KET, zájem je především o akce z oblasti zdravotnictví, letectví, IT nebo vodohospodářství. Doposud bylo realizováno 28 specializovaných akcí, na kterých bylo podpořeno 217 účastníků. Ze strany menších podniků byl zájem o mimounijní trhy, jako jsou Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Spojené arabské emiráty nebo Vietnam.

Přínos účasti firmy Hedviga Group na veletrhu IFAT popisuje Monika Pullmanová, ředitelka pro výzkum a vývoj: „Naše firma při své historicky první účasti na IFAT představila technologii PTR na neoxidativní termický rozklad organických surovin, zejména plastů, pryží a čistírenských kalů, při němž se současně vyrábí paliva pro kogenerační jednotky nebo suroviny pro výrobu hnojiv. Největší odezva a poptávka po tomto řešení přišla po IFAT právě z Německa, zemí SNS, ale také z USA a Jižní Ameriky.“

Součástí každé akce v rámci projektu NOVUMM KET je doprovodná propagace a zorganizování B2B jednání se zahraničními partnery.

Veletrh TIHE 2019 V Taškentu

Renomovaný mezinárodní veletrh TIHE, který se zaměřuje na oblast zdravotnické techniky, laboratorních přístrojů či sterilizační a čisticí techniky, se konal v Taškentu v Uzbekistánu. Účast českých firem, kterou zorganizovala agentura CzechTrade v rámci projektu NOVUMM KET, byla velice úspěšná.

O českou národní expozici byl obrovský zájem a vystavovatelům se podařilo navázat nové obchodní kontakty. Mnoho z nich má zájem o účast s podporou i v příštím roce. Agentura CzechTrade byla ze strany veletržní správy a organizátorů odměněna speciální cenou za organizaci národní expozice.


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petr Kraselovský, ředitel odboru Fondy EU, CzechTrade.
Rubrika časopisu na euro.cz

Doporučujeme