Na veletrhu ELEKTRO Moskva se prezentovalo šest českých vystavovatelů

28. ročník mezinárodního veletrhu ELEKTRO Moskva 2019 proběhl úspěšně od 15. do 18. dubna 2019 na výstavišti Expocentr v Moskvě. Navštívilo ho více než 11 tisíc odborných návštěvníků. Samotného veletrhu se zúčastnilo 225 vystavovatelů z 18 zemí. Česká republika se pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představila oficiální účastí.Ve společném stánku se prezentovalo 6 českých firem – Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., FLOWBOX s.r.o., OEZ s.r.o., SYSGO s.r.o., ZPA Smart Energy a.s. a Elektrotechnická asociace ČR (ELA).

První den veletrhu proběhl přímo na expozici Český obchodní den, jehož aktivním účastníkem byla právě ELA, která prosazuje exportní zájmy svých členů. Zúčastnili se jej také představitelé Velvyslanectví ČR v Moskvě a zastoupení CzechTrade. Čeští vystavovatelé následně velmi ocenili podporu ze strany Velvyslanectví ČR v RF.

Výstižně zhodnotil letošní ročník veletrhu představitel firmy OEZ s.r.o., Ing. Josef Rejthar, exportní manažer: „Na výstavu Elektro Moskva 2019 jsme jeli s cílem potkat se s našimi stávajícími distributory a jejich partnery. Dalším bonusem bylo navázání řady nových kontaktů, a to nejen z Ruské federace. Velice kladně hodnotíme organizaci, doprovodný program a grafické zpracování české expozice. Rádi bychom touto cestou poděkovali MPO ČR za podporu, bez které bychom se jinak výstavy neúčastnili.“

Zpětná vazba vystavovatelů potvrzuje, že česká oficiální účast splnila jejich očekávání a významně podpořila jejich obchodní záměry na ruském trhu. Na oborovém veletrhu se hodnotí především kvalita obchodních jednání, jejichž počet.

Důkazem jsou slova dalšího českého vystavovatele, firmy ZPA Smart Energy a.s., regionálního obchodního manažera Ing. Jana Slavíka: „Výstava Elektro 2019 v Moskvě nepatřila mezi návštěvnicky silnou, přesto se podařilo získat několik relevantních zájemců o spolupráci. Zatím je velmi předčasné hodnotit ekonomický dopad, ale v případě dohody s potenciálními partnery by předpokládaný objem zakázek patřil mezi významné položky našeho exportu. Co ovšem musím vyzdvihnout, tak to je na špičkové úrovni zpracovaná výstavní expozice, jednak po grafické stránce, ale i celkovým zázemím a službami pro vystavovatele ze strany organizátora a realizátora.“

Závěrečná slova Ing. Františka Hýbnera, viceprezidenta Elektrotechnické asociace ČR vystihují názor všech čs. vystavovatelů: „Elektrotechnická asociace se po čtyřech letech prezentuje na veletrhu ELEKTRO Moskva 2019 a očekávané výsledky jsou příznivé pouze pro ty vystavovatele, kteří se ruskému trhu pravidelně a systematicky věnují. Tradiční vystavovatelé, například OEZ s.r.o. nebo ZPA Smart Energy a.s. zde své aktivity rozvíjejí, zvyšují své prodeje. Pro nové vystavovatel je situace složitější, ruský trh je náročnější z mnoha technickými překážkami obchodu, zejména v oblasti certifikací. O to více oceňují členové asociace skutečnost, že je výstava podporována MPO a že se výstavy zúčastňují i oficiální certifikační autority.“

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme