Na vojenském letišti v Líních začaly průzkumné práce v projektu podnikatelského parku a Gigafactory

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zahájil státní podnik DIAMO geologické průzkumné práce na lokalitě v Líních, během kterých podnik odebere vzorky podzemní vody a hornin.

Od měření a navazujících laboratorních výsledků se bude odvíjet další postup v rámci projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně.

V Gigafactory by se mohly vyrábět baterie pro elektromobily (Ilustrační fotografie).

Jde o standardní proceduru, která předchází všem obdobným projektům. Samotné fyzické práce na lokalitě má státní podnik v plánu dokončit během dvou měsíců a nijak neomezí fungování letecké záchranné služby. „Vlastní vrty probíhají v návaznosti na souhlas s vlastníky pozemků, dotčených orgánů státní správy a po dohodě se zástupci Letecké záchranné služby a Úřadu pro civilní letectví,“ říká projektový manažer MPO pro gigafactory Hynek Brom s tím, že práce byly se zástupci Letecké záchranné služby zkoordinovány tak, aby v žádném případě neomezily její provoz.

„Jedná se o standardní postup, který předchází obdobným projektům. Průzkum je součástí zajištění studií a nutných vstupů pro posouzení projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Tyto průzkumy jsou také nutné z důvodu připravovaných potenciálních dohod o kompenzacích s obcemi.“

Místo bylo vybráno z 15 různých lokalit v České republice

Působení DIAMO na lokalitě přiblížil náměstek pro strategii a rozvoj státního podniku společnosti Tomáš Kovalovský. „S prováděním vrtných prací máme dlouholeté zkušenosti a disponujeme odpovídajícím odborným i technickým zázemím. Práce standardně provádíme s maximální šetrností vůči zájmovému území a budeme postupovat tak, aby nepřinesly zásadní omezení provozu letiště,“ říká náměstek Kovalovský.

„Naším úkolem je prozkoumat geologické podmínky zájmového území, ale také ověřit případné zátěže z předcházejícího provozu vojenského letiště. Je to standardní proces poznání každé lokality, než mohou být zahájeny jakékoliv projekční nebo stavební práce. Výsledky průzkumu budou sloužit jako vstupy pro další rozhodovací procesy a případnou inženýrskou přípravu území,“ dodává náměstek MPO.

Geologické průzkumné práce DIAMO připravuje ve vzájemné koordinaci v rámci pracovní skupiny, kterou ustavilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako garant projektu. „Provádět je budou dvě vrtné soupravy a doprovodná vozidla technického zázemí. Na lokalitě se bude pohybovat 12 našich zaměstnanců. Před samotným zahájením vrtů provedeme vytýčení a ověření přítomnosti podzemních sítí,“ popisuje náměstek Tomáš Kovalovský technické zajištění vrtných prací.

Přečtěte si více o záměru vybudovat podnikatelský park u Plzně

Tyto práce navazují také na jednání ministerstva průmyslu s obcemi v okolí letiště Líně o projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Tato lokalita je jedinou možnou v České republice, kde může vzniknout továrna Gigafactory skupiny Volkswagen. Lokalita vzešla z celkem 15 různých lokalit v České republice, kde by bylo možné umístit továrnu na výrobu bateriových článků.

„Pokud někdo říká, že chce Gigafactory, ale ne v Plzni, tak říká, ze žádnou Gigafactory nechce. Jinou variantu v České republice Volkswagen ani nezvažuje,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO, a dodává: „Automobilový průmysl je jedním ze základů českého průmyslu. Generuje desetinu českého HDP, čtvrtinu exportu a zaměstnává 180 tisíc osob. Bez jeho transformace by bylo ohroženo až 37 tisíc pracovních míst, rozpočet by přišel o 128 miliard příjmů. Umístění Gigafactory do ČR umožní lokalizaci kompletního bateriového řetězce na našem území a dá ČR zásadní konkurenční výhodu.“

• Témata: Podpora investic
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme