Na VŠB-TUO vznikla nová inovační platforma, jejím základem je spolupráce s prestižní německou výzkumnou institucí Fraunhofer-Gesellschaft

VŠB – Technická univerzita Ostrava v úterý 8. června slavnostně otevřela Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava.

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Inovační platforma je výsledkem dlouhodobé spolupráce univerzity s Fraunhofer-Gesellschaft ze SRN. Tuto prestižní výzkumnou instituci, kterou lze přirovnat k německé verzi naší Akademie věd. Hlavním cílem společné platformy je řešení udržitelnější průmyslové výroby.

Spolupráce VŠB-TUO s Fraunhofer-Gesellschaft trvá už více než pět let. Výzkumníci budou v rámci platformy zkoumat potenciál technologií, sloužících k řízení energetiky, umělou inteligenci i chytrou průmyslovou výrobu. Díky platformě budou přicházet s inovativními řešeními, která budou průmyslovým firmám sloužit zejména při snižování emisí oxidu uhličitého. Partneři budou hledat systémy na skladování tepelné energie v průmyslu anebo rekuperaci tepla.

„Dlouhodobé spolupráce s Fraunhofer-Gesellschaft si velmi vážíme, je to významný partner VŠB – Technické univerzity Ostrava. Těší mě, že bude spolupráce posílena a vznikne první Fraunhofer Innovation Platform v České republice,“ říká rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci z České republiky i Německa, do Ostravy dorazil i ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Karel Havlíček.

V rámci nové ambiciózní iniciativy přispívají všichni partneři svými vlastními odbornými znalostmi: VŠB-TUO v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer IWU ve výrobní technologii a výrobě. Spojení těchto kompetencí umožňuje partnerům nabízet obzvláště výkonná řešení pro celý průmyslový řetězec.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB – Technické univerzity Ostrava

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme