Na VŠB-TUO vznikne unikátní technologické zázemí – vědci pomohou firmám s transformací energie

Zástupci Centra energetických a environmentálních studií (CEET) VŠB-TUO zahájili vybudování unikátního centra nové generace CEETe poklepem na základní kámen.

Jeho úkolem je pomoci průmyslovým subjektům s přechodem na energetiku s využitím nízkouhlíkových zdrojů v souladu s Evropskou zelenou dohodou

Poklepání na základní kámen | VŠB-TUO

Budova sestavená z jednotlivých modulů poskytne zázemí pro technologie a metody, které dokáží vrátit zpět do hry odpady jako alternativní paliva, získat z nich užitečné formy energie a chemické produkty. Investice za 350 milionů korun má být dokončena na podzim roku 2023.

„Jedná se o unikátní řešení nejen v tuzemsku, ale i Evropě. Většina zahraničních vědeckých center řeší jen určitou část problémů souvisejících s přechodem od doby fosilních paliv k čisté energii. My naopak můžeme stavět na interdisciplinárním výzkumu a propojení všech součástí CEET i dalších pracovišť univerzity. Díky tomu máme technologie, které umí zajistit přeměnu odpadu na užitečné formy energie, tuto energii krátkodobě uložit a následně využít,“ shrnul poslání nové součásti CEET jeho ředitel Stanislav Mišák.

Vědce inspiroval robot Wall-e, CEETe ale sci-fi nebude

CEETe – Centrum energetických a environmentálních technologií explorer má být mobilním průzkumníkem a přicházet s průkopnickými řešeními. Hlavním záměrem projektu je instalovat unikátní kombinace technologií pro termochemickou přeměnu alternativních paliv a způsobů pro akumulaci a distribuci energií pro zajištění energetické soběstačnosti, včetně vodíkového hospodářství.

V areálu VŠB-TUO vyroste základní plná varianta s veškerými podmínkami pro výzkum, od základního až po aplikovaný. Jelikož je systém sestavený podobně jako stavebnice Lego z jednotlivých modulů stejné velikosti, bude možné jeho součásti poměrně jednoduše postavit „na míru“ v jiných lokalitách, s nabídkou služeb pro řešení konkrétních problémů. 

Základní kámen | VŠB-TUO

„CEETe je sice inspirovaný filmovým robotem, ale v tomto případě nepůjde o sci-fi. Ve velmi krátkém čase chceme ukázat, že problematika alternativní energie je realizovatelná pro celou ČR. Rádi bychom řešení uplatňovali na různých lokalitách v tuzemsku, kde jsou například problémy s odpady, nedostatkem energie nebo je potřeba vygenerovat některé chemické produkty, jako například vodík. Jsme schopni podle CEETe i během měsíce naprojektovat řešení například pro sanaci skládky či pro výstavbu chemického provozu,“ doplnil Mišák, podle nějž bude součástí projektu i osvěta v oblasti cirkulární ekonomiky, energetického využití alternativních paliv, nakládání se srážkovou vodou nebo řízení energetických toků.

Služby využijí firmy i veřejná sféra

Projekt je zářným příkladem spolupráce akademické a aplikační sféry. Služby však bude nabízet i pro veřejný sektor. Právě tak zněl požadavek Moravskoslezského kraje, jenž je partnerem projektu. 

„V Moravskoslezském kraji jakožto tradičně průmyslovém regionu má energetika mimořádný význam. Její transformace, která má snížit emise skleníkových plynů a zajistit naši klimatickou neutralitu, dopadá na těžbu uhlí, ale i na výrobce energií a tepla, hutnictví nebo například strojírenství. Nové výzkumné centrum má napomoci zachovat naši energetickou stabilitu, bude mimo jiné zkoumat nové zdroje energie. Těší mě, že se do čela těchto aktivit postavili právě vědci z našeho regionu,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Podle prvního náměstka hejtmana pro energetiku a chytrý region Jakuba Unucky byl Moravskoslezský kraj před pár lety průkopníkem v použití zemního plynu pro pohon stovek krajských autobusů. „A totéž hodlá zopakovat i s vodíkem. Naši vizi vodíkového údolí myslíme vážně, finišujeme vodíkovou strategii, staneme se lídrem ve využívání vodíku v dopravě a komunitní energetice. První autobusy na vodík by měly začít jezdit už příští rok na Havířovsku, na Krnovsku se bude ověřovat využívání vodíku na železnici. Děláme vše pro to, aby na vodík v budoucnu jezdila třeba i popelářská auta, protože ta „smrdí“ pod okny obyvatelům nejvíce. To všechno by nešlo bez odborné spolupráce s experty z VŠB-TUO, proto Moravskoslezský kraj podpořil vznik výzkumného centra CEETe a podpisem memoranda potvrdil i další spolupráci při jeho vybudování. Věřím, že centrum v praxi ověří, jakými technologiemi jsou naše vize realizovatelné,“ uvedl Unucka.

Přínos nejen pro moravskoslezský region

Výzkumná infrastruktura je od začátku navrhována také v úzké spolupráci s potenciálními odběrateli plánovaných služeb tak, aby odpovídala současným potřebám aplikační sféry především z oborů energetiky, metalurgie, strojírenství, dopravy, ICT či odpadového a vodního hospodářství.

„Spolupráci s výzkumným centrem se silnou orientací na uplatnění výsledků v praxi velmi oceňujeme. Věříme, že jedině tento přístup bude skutečně odpovídat potřebám komerční sféry a bude přínosem nejen pro moravskoslezský region,“ sdělila Jarmila Dedková ze společnosti ATEKO a.s., která se projektu účastní jako dodavatel některých z instalovaných technologií a spolupracuje s výzkumným týmem i v oblasti vývoje.

Komplexní pohled na alternativní zdroje energie, jejich přeměnu a následné využití včetně akumulace je podle ní významnou nadstavbou projektu, stejně jako modulární přístup k energetickým zdrojům a jejich zpracování. „Modularita a schopnost využití energetických zdrojů podle místních možností zákazníka jsou klíčovými parametry pro technologická řešení „na míru“ uživatele. A právě tento směr se snaží naše společnost uplatnit i ve svých komerčních aktivitách,“ doplnila.

Vybudování CEETe finančně podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dotací ve výši cca 208 milionů korun, zhruba 50 milionů korun přispěje ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. Dofinancování zajistí CEET, vysokoškolský ústav VŠB-TUO, který vznikl spojením čtyř vědeckých univerzitních center s ambicí stát se lídrem energetického výzkumu v ČR. Jeho posláním je podpora surovinové nezávislosti a energetického využití alternativních paliv, rozvoj energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR s využitím výsledků vědy a výzkumu.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme