Na VŠPJ odstartovaly dva výzkumné projekty

V lednu 2023 byla na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) zahájena realizace dvou nových výzkumných projektů. Na řešení obou projektů se podílí Katedra technických studií VŠPJ jako další řešitel.

První projekt s názvem Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty je financován Grantovou agenturou ČR (GAČR) v rámci veřejné soutěže Mezinárodní bilaterální projekty – spolupráce s Korejskou republikou. Hlavním řešitelem projektu je doc. Kolman z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., dále je zapojen Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. a za korejskou stranu Kyung Hee University.

Ilustrační fotografie

Cílem projektu je rozšíření znalostí úchopové mechaniky, založené na 3D vytištěných elektroaktivních materiálech a pneumaticky roztažitelných strukturách typu origami/kirigami, pro aplikace v robotice, biomedicíně a kosmickém průmyslu. Veškeré aktivity projektu budou realizovány v letech 2023 až 2024. Řešitelem projektu na straně VŠPJ je doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., který uvádí: „Jsem rád, že se na VŠPJ podařilo sestavit tým odborníků, který se může plnohodnotně zapojit do Mezinárodních výzev vyhlašovaných GAČR. Věřím, že tento projekt je začátkem dlouhodobé vzájemné spolupráce.“

Druhým zahájeným projektem je projekt s názvem Vývoj inovativních biokompatibilních povlaků pro zamezení studeného svaru, který byl podpořen v rámci programu TREND, Technologické agentury ČR a bude realizován v letech 2023 až 2025. Program TREND je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v podnicích. V tomto projektu je hlavním řešitelem firma AdvaMat s.r.o., spoluřešitelem firma MEDIN a.s a dalšími spoluřešiteli z akademické sféry České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Ilustrační fotografie

Jedná se o projekt v oblasti zdravotnictví, jehož cílem je vyvinout speciální povrchovou vrstvu, kterou budou povlakovány části šroubů uzamykacích dlah používaných pro fixaci zlomenin kostí. Důvodem pro hledání takového řešení je nezbytnost zachování možnosti jejich chirurgického odstranění po zhojení zlomeniny. Šrouby, které fixují dlahu ke kostní tkáni, není možné z důvodu vzniku tzv. studeného svaru  jednoduše povolit a vyjmout.

„Spolupráce se soukromou sférou je pro VŠPJ jako profesně zaměřenou vysokou školu velmi důležitá. VŠPJ již dlouhodobě spolupracuje se společností MEDIN a.s. a tato spolupráce je dále rozvíjena a rozšiřována o další firmy,“ dodává k projektu jeho vedoucí řešitel za VŠPJ Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D., který zároveň zastává pozici prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost.

Redakčně upravená tisková zpráva Vysoké školy polytechnické Jihlava

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme