Nabídka účasti na B2B jednání a prezentaci českých a moravských vín ve Velké Británii

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí a agenturou CzechTrade nabízí českým a moravským vinařstvím účast na B2B jednání a prezentaci vín pro britský trh, která se uskuteční v Londýně.

V prostorách velvyslanectví ČR v Londýně se 28. dubna 2022 uskuteční „Czech Wine Day“, prezentace výrobců vín z ČR pro potenciální britské obchodní partnery, především zástupce britských nákupčích, importérů a distributorů vín a alkoholu, provozovatele sítí hotelů, vinoték a restaurací a novináře a blogery zaměřené na nápoje.

Ilustrační fotografie

Akce se uskuteční v rámci projektů ekonomické diplomacie a pro česká a moravská vinařství v rámci ní bude zajištěno:

  • propagace akce a pozvání britských obchodních partnerů;
  • vhodné prostory a zázemí pro setkání (včetně prezentační techniky a občerstvení);
  • vybavení nezbytné pro degustaci vín;
  • katalog se základními informacemi o zúčastněných vinařstvích a jejich produktech pro britské obchodní partnery.

Vinařství si na vlastní náklady zajistí účast svého zástupce na akci a degustační vzorky vín. Upozorňujeme rovněž, že nebude k dispozici tlumočení, zástupci vinařství proto musejí být schopni velmi dobře komunikovat v anglickém jazyce. Vinařství mohou využít hromadné přepravy vzorků z ČR do Londýna. Přeprava bude zpoplatněna a bližší informace budou poskytnuty vinařstvím, která o dopravu projeví zájem.

Akce se uskuteční v reprezentačních prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Londýně. Předpokládaná doba trvání akce bude v rámci stanoveného dne přibližně 5 hodin (15:00–20:00) a bude rozdělena na dvě části. První část bude určena pro významné nákupčí a distributory vín v UK (orientačně od 15:00–17:30 hodin) a druhá pro menší nákupčí, zástupce sektoru HORECA apod. (orientačně od 17:30–20:00).

Na britském trhu nejsou vína z ČR zatím příliš etablovaná, na rozdíl od např. rakouských vín či českého piva. Přitom vyspělý britský nápojový trh, na kterém v posledních letech nadále roste spotřeba vína na úkor piva, skýtá řadu obchodních příležitostí.

Výrobci vín se zájmem o účast na této akci mohou zasílat přihlášky Paulu Wilkinsovi a Tiboru Angyalovi v UK na e-mail uktrade@mze.cz. Kapacita pro účast českých vinařů je početně omezená s ohledem na velikost sálu. Pro případné dotazy je možné kontaktovat také Ing. Romana Blinku, tel.: 221 812 758, mobil: 727 975 661, e-mail: roman.blinka@mze.cz.

Zájem o účast je zapotřebí závazně indikovat na výše uvedeném kontaktu nejpozději do 27. března 2022. K e-mailu s žádostí o účast prosím přiložte vyplněný formulář za Vaši společnost.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme