Nabídky nepotřebného státního majetku nově na jednom místě

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravilo novelu vyhlášky č. 62/2001 Sb., která od 1. června 2019 ukládá všem státním institucím povinnost zveřejňovat nabídky na prodej svého nepotřebného majetku na jednom místě.A to na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz. „Systém elektronických aukcí nepotřebného státního majetku je s námi už více než rok a funguje naprosto skvěle. Kolegové z ÚZSVM jej neustále rozšiřují a vylepšují, aby byl maximálně uživatelsky přívětivý. Lidé si mohou v aukci výhodně obstarat třeba vybavení pro svoji domácnost a vše naleznou na jednom místě. Prodej majetku v elektronické aukci je zcela transparentní a výrazně omezuje prostor pro korupci. Navíc přináší do státní kasy nemalé finanční prostředky, které pak můžeme použít na investice, školství nebo zdravotnictví,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Občané poprvé v historii nemusí vyhledávat nepotřebný státní majetek na stránkách více než 420 státních institucí, které se řídí zákonem o majetku státu, ale naleznou pohodlně vše na jednom místě. Inzerce nabídek na jedné adrese navíc razantně posiluje transparentnost hospodaření s majetkem státu a výrazně zvyšuje veřejnou kontrolu,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. 

Součástí aplikace Nabídka majetku státu je i historicky první státní elektronický aukční systém, který ÚZSVM vybudoval vlastními silami a má k němu autorská práva. Systém byl spuštěn 1. února 2018 pro prodej movitého majetku, od 1. listopadu 2018 si mohou občané jeho prostřednictvím koupit také nemovitosti. K tomuto datu byl systém také zpřístupněn všem státním institucím v režimu zákona o majetku státu. Od spuštění systému navštívilo webové stránky www.nabidkamajetku.cz již přes 436 tisíc unikátních návštěvníků a proběhlo již přes 3 500 aukcí, v nichž byl prodán majetek za více než 30 milionů korun.

Stát aktuálně nabízí movitý a nemovitý majetek ve více než 300 výběrových řízeních s elektronickou aukcí za téměř 111 mil. Kč. Celkový počet nabídek zveřejněných na webových stránkách ÚZSVM je zhruba 550.

Nabídka majetku prodávaného v elektronické aukci je velmi pestrá

Stát v ní nabízí lukrativní majetek, jako jsou byty, chaty, bunkry nebo různé druhy pozemků. Například v Plzni na Doubravce je aktuálně nabízen pozemek o velikosti 1,5 hektaru vhodný i pro bytovou výstavbu, a to za doposud nejvyšší vyvolávací cenu v elektronické aukci 42 milionů korun. (Podrobnosti naleznete na: http://bit.ly/areal_Doubravka).

Zájemci si prostřednictvím elektronických aukcí mohou koupit také například auta, motocykly, jízdní kola, kuchyňské spotřebiče, nářadí pro kutily, rybářské pruty, sportovní náčiní, hudební nástroje, obrazy nebo šperky. Kromě ÚZSVM nabízí majetek v elektronické aukci také Státní pozemkový úřad, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje nebo Státní veterinární ústav Praha.

Nejdražší prodanou nemovitostí prostřednictvím elektronického aukčního systému byly pozemky v areálu bývalého skladu léčiv v Sojovicích na Mladoboleslavsku, které byly prodány za 6  484 000 Kč. Nejdražším prodaným předmětem pak bylo 16 tun měděného drátu. Po 35 příhozech ho ÚZSVM prodal za 2 325 000 Kč.

Velký zájem vyvolal také prodej časopisů Čtyřlístek z 80. a 90. let, u něhož se nabízená cena 900 Kč po 59 příhozech zvýšila na 7401 Kč, nebo soubor historických mincí, které byly po devadesáti příhozech prodány za 50 433 korun.

V případě nemovitostí byl velký zájem například o bunkr z bývalého pohraničního opevnění v obci Sedloňov, kdy se cena původní cena 42 000 Kč po 32 příhozech navýšila na 122 000 Kč, nebo pozemky v areálu výkupny a sběrny kovů v Praze – Michli, které byly po rekordních 255 příhozech prodány za 778 000 Kč.

• Oblasti podnikání: Služby | Správa majetku, nemovitosti

Doporučujeme