Nadměrné přistěhovalectví mění způsob života Australanů

Migrace má velký vliv na život v Austrálii, především na australskou infrastrukturu.

Průzkum z letošního roku provedený výzkumníky na Australské národní univerzitě zjistil, že více než 69 % respondentů vnímá velkou vlnu přistěhovalců v poslední době jako spíše negativní. Na přelomu století se výrazně zvýšil příjem imigrace a čistá zahraniční migrace v současnosti představuje asi 60 % australského populačního růstu. Australská populace roste mnohem rychleji než jiné vyspělé země.
Největším problémem je infrastruktura a potřeba další veřejné infrastruktury, vybavení soukomého podnikání a bydlení. Bere-li se v úvahu pouze veřejná infrastruktura pokrývající silnice, veřejnou dopravu, nemocnice, školy, elektřinu, vodu a kanalizaci, policejní činnost, právo a spravedlnost, parky a otevřený prostor, z průzkumu vyplývá, že každý další člověk by potřeboval více než 100 000 dolarů na výdaje na tuto infrastrukturu.
Jedním z faktorů zvyšujících se nákladů na infrastrukturu je i to, že přibližně dvě třetiny migrantů se usazují v již přeplněných městech, jakými jsou například Sydney a Melbourne.

Zdroj: smh.com.au
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme