Nálada malých a středních podniků. Česko versus Evropa: Jak zvládáme krizi?

Podle posledního Komorového barometru nálada malých a středních podniků (MSP) v České republice vykázala druhý největší pokles v historii, který byl navíc výrazně hlubší než v EU. Přesto české hodnoty zůstávají nad evropským průměrem i nad dosud nejhorším výsledkem v 1. polovině roku 2009 během tzv. velké recese.

Tento negativní výsledek prezentovaný Indexem podnikatelské nálady MSP (SME Business Climate Index) je zjevně způsoben dopady koronavirové krize na evropskou ekonomiku. Důvodem poklesu Indexu jsou především velmi negativní výsledky za letošní první pololetí a vysoká nejistota dalšího vývoje v druhé polovině roku. Zatímco na začátku letošního roku byla hodnota Indexu v ČR 82,2, tedy výrazně lepší než v Evropě (73,5), pro 2. pololetí činí jen 56,6 (v EU 54,6).

Výsledek za EU dosáhl dokonce nejnižší úrovně za posledních 12 let, kdy byl s přispěním HK ČR pravidelně dvakrát ročně tento Index sestavován. Dílčí sledované parametry pro následující období ale ukazují na mírné zlepšování situace, a to nejen u nás.

Nejvíce a nejméně postižená odvětví

Výsledky v celé Evropě ukazují, že koronavirovou krizí byly zasaženy především MSP působící v sektoru služeb. Osobní služby, včetně cestovního ruchu, pohostinství a malých prodejen potravin a zboží, trpěly krizí silně a vykazovaly nejhorší čísla.

Naopak stavebnictví v České republice i v Evropě zaznamenalo v posledním období mírnější pokles ve srovnání s ostatními sektory ekonomiky. Toto odvětví nebylo přímo zasaženo uzávěrami, navíc v průběhu jara a léta se stavebnictví obvykle daří z celého roku nejvíce.

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SME Business Climate Index)
SMEunited

Zlepšení se nedotklo investic

Dílčí ukazatele pro 2. polovinu roku vykazovaly zlepšení ve všech sledovaných oblastech (celková situace, obrat, stav zakázek a objednávek, počet zaměstnanců, ceny zboží či služeb, rozsah investic). Pomalu vracející se optimismus firem se ale nejméně výrazně odrazil v investicích.

Jen 15 % českých MSP plánuje ve 2. pololetí navýšit své investice oproti prvním 6 měsícům. Vliv na tento výsledek má vysoká nejistota, vyčerpané rezervy z jara, problémy s likviditou a někdy i s platební schopností. V každém případě z dat zatím není patrný restart ekonomiky.

O Indexu podnikatelské nálady MSP

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SME Business Climate Index) publikuje dvakrát ročně organizace SMEunited na základě dat z šetření v rámci členských a partnerských zemí. Metodika šetření i výpočtu je pro všechny země shodná. Index je počítán jako průměr malých a středních firem, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období.

Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo neutrální) do 0 (vše negativní). V celé Evropě zastupuje SMEunited přes 24 milionů podniků s téměř 95 miliony zaměstnanců.

Rozdíly se znovu prohlubují

Na vývoji má podíl především rozsah a délka mimořádných opatření (tzv. lockdown), připravenost zdravotního systému a prostor pro fiskální opatření vlád. V případě jižních zemí hraje významnou roli i propad v cestovním ruchu. Pro Českou republiku je ale důležité, že očekávání německých firem se během letních měsíců zlepšovalo rychleji, než byl evropský průměr.

Další vývoj české ekonomiky je nicméně i nadále ohrožen epidemickou situací a mimořádnými opatřeními nejen v České republice, ale i v evropských zemích.

O šetření

Aktuální Komorový barometr byl realizován v srpnu 2020 a reagovalo na něj 743 členů HK ČR všech velikostí a oborů podnikání. Šetření proběhlo ještě před zpřísněním vládních restriktivních opatření proti šíření covidu-19. Pro účely mezinárodního srovnání se tradičně vybírají jen ti respondenti, kteří spadají do kategorie MSP, tj. mají méně než 250 zaměstnanců. Takových firem bylo celkem 687.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Karina Kubelková, hlavní analytička HK ČR

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme