Náležitosti exportu do Saúdské Arábie – Osvědčení o shodě (Certificate of Conformity)

Podobně jako v České republice, také v Saúdské Arábii podléhá dovoz řady produktů místní regulaci, zejména pak musí splňovat místní kvalitativní a bezpečnostní normy. V reakci na množící se dotazy českých exportérů přináší Velvyslanectví ČR v Rijádu tuto informaci k získání osvědčení o shodě výrobku a zásilky v Saúdské Arábii.

Saúdská Arábie disponuje poměrně robustním regulatorním rámcem zahrnujícím jak právní předpisy, tak širokou paletu podzákonných norem (zejména technické předpisy). SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) je úřadem, který sdružuje kompetence českých zkušebních ústavů (EZÚ, SZÚ a dalších). Do jeho kompetencí spadá vydávání bezpečnostních a kvalitativních norem.

V zásadě je možné konstatovat, že veškeré elektricky napájené produkty, či další výrobky s potenciálem k ohrožení zdraví, či bezpečnosti, výrobky pro chemický průmysl, dětské hračky, vozidla, stavební materiály a další, vyžadují certifikaci SASO. SASO vydává osvědčení o shodě výrobku a neméně důležité osvědčení o shodě zásilky, které by mělo doprovázet každou dodávku regulovaného zboží do země.

Kompletní výčet regulovaných kategorií je dostupný na webu SABER. Výrobky v těchto kategoriích není možné bez předmětných certifikátů do země dovézt, budou na hranici zadrženy a následně buď vráceny, nebo dokonce zničeny.

Pro získání certifikace SASO byl v Saúdské Arábii spuštěn online systém SABER, který umožňuje získat jak osvědčení o shodě, tak osvědčení o shodě zásilky. Na velvyslanectví se již obrátilo několik českých firem se žádostí o radu při získání tohoto certifikátu prostřednictvím systému SABER, nicméně tento systém je určen výhradně výrobcům a importérům v Saúdské Arábii (registrace vyžaduje saúdské IČ).

Saúdská firma se zaregistruje do systému, veškeré dovážené výrobky do něj vloží a následně požádá o vydání osvědčení o shodě výrobku, kde v něm zvolí příslušnou certifikační autoritu a zaplatí poplatky (je dobré se se saúdským partnerem domluvit, kterou autoritu zvolit, např. TÜV, Intertek; kompletní list uznávaných certifikačních autorit je dostupný na webu SASO. (V současné době na listu nefiguruje žádná česká certifikační autorita.)

Výrobce pak může být kontaktován zvolenou certifikační autoritou pro dodání potřebné dokumentace, či výrobku k odzkoušení. Vydaný certifikát má platnost jednoho roku. Pro registraci výrobků a žádost o vydání osvědčení připravilo SASO tato instruktážní videa:

Pro zásilku samotnou pak importér musí získat osvědčení o shodě zásilky, kde je nutné vložit především údaje z náložního listu a doložit vlastnictví potřebných certifikací (zejména již získanou certifikaci SASO). Také pro žádost o získání osvědčení o shodě zásilky byla vytvořeno instruktážní videa:

Instruktážní videa jsou však pouze vložena pro informaci, jaké dokumenty a další součinnost musí česká firma svému saúdskému partnerovi poskytnout. Sama česká firma pak se systémem SABER přímo do styku nepřichází.

Za standardy v oblasti potravinářství, farmacie, zdravotnických prostředků a veterinární farmacie a krmiv je zodpovědný úřad SFDA (Saudi Food and Drugs Authority), který v tomto ohledu plní v zásadě ekvivalentní úkoly, jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR (SZPI) a Státní ústav kontroly léčiv (SÚKL). Více informací k vydávání certifikátů pro tyto kategorie potravin naleznete přímo na webu SFDA.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Vojtěch Hromek.

• Teritorium: Saúdská Arábie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme