Náměstek Marian Piecha podpořil prohloubení spolupráce s Tuniskem

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu Marian Piecha vykonal ve dnech 16. až 18. dubna 2019 pracovní návštěvu Tuniské republiky při příležitosti 4. zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, které se konalo dne 17. dubna 2019 v Tunisu.Kromě jednání s představiteli Ministra obchodu, Ministerstva průmyslu a malých a středních podniků a Ministerstva zahraničních věcí se náměstek Piecha setkal v rámci kulatého stolu se zástupci českých firem působících na tuniském trhu a s tuniskými podnikatelskými asociacemi.

Česko-tuniská smíšená komise byla založena podpisem mezivládní dohody o hospodářské spolupráci mezi ČR a Tuniskem z dubna roku 2009. Výsledkem 4. zasedání smíšené komise v Tunisu byla shoda na dalším zintenzivnění hospodářské spolupráce v perspektivních oblastech vodohospodářství, automobilového průmyslu, energetiky, strojírenství, zemědělské techniky, sklářského průmyslu a turistického ruchu.

Během svého pobytu v Tunisku náměstek Piecha vedl bilaterální jednání se státním tajemníkem Ministerstva obchodu, panem Samirem Bechouelem, se státním tajemníkem Ministerstva průmyslu a MSP, panem Habibem Debbabim, a se státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí, panem Hatemem Ferjanim, se kterými byly projednány možnosti posílení česko-tuniské ekonomické relace. Program návštěvy v Tunisku byl zorganizován ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Tunisku pod vedením mimořádného a zplnomocněného velvyslance Jana Vyčítala.

Tunisko patří k tradičním mimoevropským odbytištím pro český export. Z hlediska celkového obratu obchodu se Tunisko řadí na 4. místo nejdůležitějších obchodních partnerů ČR na africkém kontinentu. V roce 2018 český export do této arabské země meziročně vzrostl o 4 % a dosáhl nové rekordní výše 3,5 mld. Kč. Do ČR za stejné období putovalo tuniské zboží za 4,9 mld. Kč. Tunisko se těší stabilního podnikatelského prostředí a jeho geografická poloha z něho dělá ekonomický most mezi Evropou a Afrikou. Tunisko také patří mezi oblíbené destinace českých turistů a mezi Prahou a Tunisem funguje přímé letecké spojení. Během minulé sezóny zavítalo do Tuniska přes 120 tisíc českých turistů. V letošním roce ČR a Tunisko slaví významné jubileum – šedesáté výročí ustanovení diplomatických styků.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Afrika | Tunisko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme