Náměstek ministra zahraničí ČR navštívil s podnikatelskou delegací Ghanu

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie delegace podnikatelských firem z oblasti zdravotnictví vedená náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou a náměstkem ministra zdravotnictví Radkem Policarem navštívila ve dnech 24. až 26. listopadu 2019 Ghanu.Náměstek Tlapa zahájil návštěvu konzultacemi s náměstkem ministryně zahraničí Ghany Alhaji Mohammad Habibu Tijani, během kterých ocenil stabilitu země a ekonomický růst posledních let a také podpis dohody o zamezení dvojího zdanění. Podpořil rovněž dokončení sjednávané dohody o podpoře a ochraně investic. Mezitím náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a podnikatelé zastoupeni firmami Linet a.s., MZ Liberec a.s., VAMED, TSE s.r.o., Block navštívili  fakultní nemocnici v Korle-Bu, která je s 2000 lůžky největší nemocnicí v západní Africe.

České firmy zde měly příležitost prezentovat své produkty vedení nemocnice, v jejímž čele stojí ředitel  Daniel Asare. Následovala přibližně hodinová prohlídka nemocnice s důrazem na porodnické oddělení. V rámci podrobné diskuze si obě strany vyměnily zkušenosti z oblasti českého a ghanského zdravotnictví.  Poté se firmy připojily k politické části delegace a společně navštívili zdravotnický výbor ghanského parlamentu, kde měly opět možnost představit své společnosti.

Vrcholem celé návštěvy byl seminář B2B, který se těšil velkému zájmu přítomných hostů. Bylo zde přes 80 účastníků z ghanských zdravotnických zařízení a distributorů. V rámci panelové diskuze, vedené náměstkem Tlapou a náměstkem Policarem, náměstek Tlapa vyzdvihl úspěchy na poli ekonomické spolupráce mezi Českem a Ghanou a poděkoval za ni. Dále poukázal na vysokou kvalitu českých výrobků a schopnost vytvořit řešení dodávek na míru s inovativním řešením neboť jako středně velká země, pokud máme uspět v konkurenčním prostředí, musíme klást důraz na kvalitu a inovace.

Po prezentaci českých firem a krátké přestávce měli zástupci jak ghanských, tak českých firem možnost dlouho se svými protějšky diskutovat jednotlivé produkty a možnou další spolupráci. Všichni přítomní hodnotili seminář velmi kladně a mnohým se podařilo navázat kontakty, které by v budoucnu měly přinést reálnou obchodní příležitost. Podnikatelská část delegace měla následně možnost si prohlédnou kliniku v Bortianoru postavenou firmou VAMED.

Další den delegace navštívila regionální nemocnici Greater Accra vedenou ředitelem Emmanuelem K. Srofenyohem. Nemocnice je modernizovaná a v příštích letech by se měla dále rozšiřovat, proto je zde prostor pro vzájemnou spolupráci. České firmy zde prezentovali svá portfolia a následovala prohlídka nemocnice s vzájemnou obohacující diskuzí.

Následně politická část delegace vedená náměstek Radkem Policarem odletěla na jednání do Abidjanu a podnikatelé se vrátili zpět do ČR. Celá mise byla jak českými tak ghanskými zástupci hodnocena velmi kladně a zdá se, že dopomohla mnohým obchodním partnerstvím a příležitostem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí

Doporučujeme