Náměstek ministra zahraničních věcí podpořil české exportéry v Bělorusku

Zástupci českých firem zajímajících se o běloruský trh se ve dnech od 28. do 31. října 2019 zúčastnili mise do Běloruska vedené náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou.

Cesta byla realizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v úzké koordinaci zastupitelského úřadu ČR v Minsku s Komorou SNS, regionálními oddělení Běloruské obchodně-průmyslové komory a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Minsk, Bělorusko

Delegace českých podnikatelů v čele s náměstkem Martinem Tlapou absolvovala třídenní cestu do Běloruska. V zájmu rozšíření investiční, obchodní a ekonomické spolupráce se svými běloruskými kolegy česká delegace navštívila dva regiony (Minský a Vitěbský), v každém ze kterých proběhlo podnikatelské fórum a B2B jednání k navázání užitečných kontaktů.

Akce se zúčastnilo okolo 100 představitelů místních podniků a státní správy. Firmy jednaly o spolupráci v energetice a stavebnictví. Značný zájem běloruských bank rovněž zaznamenali i čeští zástupci z finančních organizací.

U zahájení fóra v Minsku byl přítomen náměstek ministra zahraničních věcí Evgenij Šestakov, který uvítal formát pravidelných podnikatelských misí s návštěvou regionů a potvrdil zájem na rozvoji vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Náměstek Martin Tlapa ocenil rostoucí dynamiku společné obchodní výměny (nárůst obratu v roce 2018 o +42,6 %), pozitivně hodnotil dosavadní spolupráci v oblasti energetiky a podpořil české firmy jak během podnikatelského fóra, tak i na setkáních s ministrem zahraničí Vladimirem Makejem, náměstkyní ministra energetiky Olgou Prudnikovou a náměstkem ministra architektury a stavebnictví Olegem Švecem.

Ve Vitěbsku se delegace setkala s místopředsedou oblastního výkonného výboru Sergejem Mackevičem a ředitelem Svobodné ekonomické zóny Vitěbsk Michailem Skuratem, kteří podrobně informovali účastníky o příležitostech v regionu a možnostech, které preferenční režim svobodné ekonomické zóny nabízí.

„O Vitěbskou oblast máme zájem. Jedná se o významný průmyslový region. Najdeme zde příklady úspěšné česko-běloruské podnikatelské spolupráce, a to i v areálu místní svobodné ekonomické zóny, kde za týden česká společnost Cylinders Holding slavnostně uvede do provozu nový společný podnik na výrobu ocelových tlakových láhví,“ uvedl náměstek Martin Tlapa. Následně pak za jeho přítomnosti uzavřely dohodu o spolupráci Komora pro hospodářské styky se SNS a Vitěbské oddělení Běloruské obchodní a průmyslové komory.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s ostatními resorty (zejména Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu) otevírá českým exportérům dveře na trh významných regionů Běloruska. Regiony, v nichž jsou realizovány konkrétní česko-běloruské projekty, vytvářejí významný most pro vzájemnou spolupráci a hrají důležitou roli ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem.

Akce byla vítanou možností k setkání zástupců českých a běloruských podnikatelských subjektů a přispěla k rozšiřování možností uplatnění pro české firmy v zahraničí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko). Autor: Ivan Galat, obchodní rada.

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme