Náměstek Tlapa a nový velvyslanec Kuby jednali o legislativě i ekonomické spolupráci

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa přijal dne 6. září 2019 velvyslance Kubánské republiky pana Danila Francisca Alonsa Mederose. Mezi hlavní témata jednání patřily bilaterální vztahy včetně ekonomické spolupráce, lidských práv i regionálních otázek.Náměstek Tlapa ocenil, že se podařilo dosáhnout dohody v otázce platnosti vzájemných smluv. Po mnoha letech intenzivního jednání dospěly obě strany ke shodě na tom, které smlouvy zůstávají v platnosti a které naopak platnost pozbývají. Česká republika má zájem na pokračování jednání o kubánském dluhu a náměstek Tlapa proto přivítal v tomto směru ochotu zástupců země ze severního Karibiku.


Dalším významným tématem rozhovoru byl rozvoj ekonomické spolupráce, a to zejména v oblasti zemědělství, potravinářství a pivovarnictví. Připravuje se také účast české delegace na veletrhu FIHAV, který proběhne v listopadu v Havaně. Obě strany se shodly, že pro rozvoj vzájemných vztahů je nutné plně využít možností Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou.

Společným tématem byla také krize ve Venezuele. Česko i Kuba kladou důraz na humanitární situaci v zemi a na nutnost vyvíjet tlak na mírové řešení. V neposlední řadě byly debatovány i otázky dodržování a ochrany lidských práv, přestože jde o téma, kde se v řadě otázek ČR a Kuba neshodnou. Dialog je nutné vést o všech oblastech vzájemných vztahů.

Informace a fotografie poskytnuty MZV ČR.

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme