Náměstek Tlapa jednal s náměstkem ministra obchodu a průmyslu JAR o možnostech pro české firmy

Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa jednal 4. října 2019 s náměstkem ministra obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky Fikile Slovo Majolou, který přijel do ČR s delegací firem reprezentující sektory telekomunikací, dopravy, energetiky a vodohospodářství. Delegace z JAR přijela na 4. zasedání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci a na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.„Jihoafrická republika je ekonomicky nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější zemí Afriky a zároveň nejdůležitějším hospodářským partnerem ČR v subsaharské Africe. Vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi stále roste,“ zdůraznil před jednáním Tlapa. V r. 2018 stoupl meziročně o více než 20 %. Český export činil 550 mil. € (přes 14 mld. korun), výše dovozu dosáhla 447 mil. € (přes 11,5 mld. korun). V červenci 2019 zahájila v Západním Kapsku výrobu firma PFNonwovens a.s. Jedná se o největší investici ČR v oblasti subsaharské Afriky za poslední dobu.

„Příležitosti pro české podniky se nabízí v důlním a těžebním průmyslu, kam je možné vyvážet stroje a další vybavení či know-how k celkové revitalizaci stávajících a vytvoření nových efektivních důlních operací,“ komentoval náměstek ministra zahraničí jednání s náměstkem Majalou.

Další šance mají české firmy také v dovozu potravinářských a zemědělských technologií. Perspektivní prostor se otvírá také v oblasti solární (např. „energy storage“), větrné či vodní energie či v dopravní infrastruktuře, např. v železniční dopravě.

V roce 2019 JAR zintenzivnila práce na plánovaném zavedení všeobecného zdravotního pojištění, k jehož zavedení by mělo dojít v nejbližších letech. Otevřít by se tak měla příležitost také pro české podnikatele v oblasti zdravotnických pomůcek, materiálu a farmaceutik.

Jihoafrický protějšek představil české straně řadu ekonomických opatření vlády JAR, která by měla přispět k povzbuzení ekonomického vývoje země. JAR rovněž projevuje zájem o moderní, inteligentní informační systémy a digitální systémy používané ve sdílené ekonomice, dále technologie v oblasti smart cities a bezpečnosti. „V neposlední řadě existuje mezi ČR a Jižní Afrikou i potenciál pro rozvoj obranné spolupráce,“ dodal Tlapa.

Oba náměstci také debatovali o implementaci smlouvy o tzv. Africké kontinentální zóně volného obchodu (AfCFTA). JAR s ohledem na své silné ekonomické postavení sehrává při vyjednáváních významnou roli jako jeden z leaderů kontinentu. Jižní Afrika je součástí dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a SADC (Jihoafrické rozvojové společenství), která je prováděna od r. 2016. Oba náměstci se shodli, že ekonomická integrace kontinentu je důležitým procesem k zajištění jeho větší hospodářské soběstačnosti a zlepšení životní úrovně jeho obyvatel.

Foto: MZV ČR

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme