Náměstek Tlapa otevřel český stánek na veletrhu AgriTech Expo v Zambii

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa během své cesty otevřel český pavilon na největším zemědělském veletrhu v Zambii AgriTech Expo 2019. V rámci stánku se představilo šest českých výrobců zemědělské techniky či krmných doplňků. Místní zemědělství zůstává zatížené nízkou produktivitou, poptávka po inovacích proto prudce roste. Účast českých firem na veletrhu byla podpořena z prostředků MZV a MZe.AgriTech Expo představuje největší zemědělský veletrh v Zambii a zahrnuje stovky místních a mezinárodních vystavovatelů. Návštěvníci mohou shlédnout živé demonstrace na plodinách a zvířatech, ukázky zemědělských strojů, technické a praktické workshopy a obchodní salonky.

Ostatně poptávka po moderních řešeních v Zambii prudce stoupá: Obděláváno je pouze 14 % vhodné půdy, v zemědělském sektoru je zaměstnáno nejvíce pracovníků, podíl na celkovém HDP však zůstává malý. I proto vládní Sedmý rozvojový plán i Druhá národní zemědělská agenda sázejí na inovativní a ekologické zemědělství a rozvoj pěstování komerčních plodin, např. tabáku. Vláda v této oblasti připravuje nový program pobídek pro zainteresované investory.

Mezi další perspektivní oblasti pro diverzifikaci zemědělství patří cukrová třtina, bavlna a káva, které představují ideální možnost pro investice a zároveň napomohou zvýšení produktivity zambijské ekonomiky. Nové technologie by měly oživit zemědělský sektor a navýšit produktivitu, zemědělské stroje vhodné ke sklizni či jejímu zpracování tak mohou představovat jednu z možností českého exportu

Veletrh proto skýtá zajímavou příležitost pro výrobce zemědělské techniky, krmiv a potravinářského vybavení, včetně pivovarů a destilačních přístrojů, přístrojů na úpravu vody a zavlažování, solární řešení off-grid, zařízení pro zefektivnění pěstování a sklizně komerčních plodin, zpracovatelské a balící linky pro finalizaci produktů, atd. Podmínky pro pěstování pšenice a ječmene jsou v Zambii na relativně dobré úrovni, a tudíž i pivovarský průmysl může být jednou z investičních příležitostí pro české firmy. Ty mají navíc s vývozem technologií a s údržbou pivovarů v zahraničí zkušenosti. Zambie v tomto ohledu představuje výbornou příležitost, pivo je velmi populární a investice do tohoto odvětví jsou podle mnohých zambijských politiků velmi žádané.

Česká republika svůj pavilon na veletrhu AgriTech Expo otevřela již potřetí v řadě. Produkty zde vystavily firmy EurobaggingFarmetChovatelské družstvo ImpulsTechnoExportVVS Verměřovice či Zetor. K dalším účastníkům českého stánku patřila Mendelova univerzita a implementátoři českých rozvojových projektů v Zambii – organizace Člověk v Tísni, Charita Česká republika a Njovu.

Prohlédnout si národní expozici přišel také prezident Zambie Edgar Chagwa Lungu společně s ministrem zemědělství Michaelem J. Katambem. „Jsem rád, že Česká republika a Zambie spolupracuje v mnoha oblastech a každý rok přibývají nové iniciativy, které dále prohlubují vzájemnou spolupráci,“ uzavřel svou návštěvu českého stánku prezident Lungu. Náměstek Tlapa ocenil Zambii jakožto důležitou partnerskou zemi, s níž se od znovuotevření ambasády v roce 2017 daří vzájemné vztahy úspěšně rozvíjet a to zejména v politické, ekonomické a rozvojové oblasti.

Zambie obecně nabízí řadu investičních příležitostí nejenom v zemědělství, atraktivní jsou také sektory infrastruktury, těžby či zdravotnictví. Česká republika umí nabídnout svá řešení ve všech těchto sektorech, nový program Záruka navíc napomůže se zajištěním vstupních prostředků pro jednotlivé investice.

Zambie patří mezi šest prioritních zemí české rozvojové spolupráce. Česká republika zde každý rok investuje několik desítek milionů korun do rozvoje země. České firmy mohou v této oblasti kromě zmíněného programu Záruka využít také programy České rozvojové agentury B2B či se hlásit do veřejných zakázek vypisovaných dle Programu rozvojové spolupráce pro Zambii pro roky 2018-2023.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadům České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Petr Preclík, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme