Náměstek Vladimír Bärtl jednal ve Španělsku o problematice mezinárodního obchodu

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl jednal 5. a 6. června 2019 ve Španělsku se státní tajemnicí pro obchod Xianou Margaridou Méndez Bértolo a dalšími šesti partnery. Cílem setkání bylo si vyměnit stanoviska k unijním, WTO a rozličným závažným mezinárodním tématům a hledat cesty k dalšímu posílení vzájemného obchodu a investic.Náměstek se postupně setkal s ředitelem sekce pro vztahy s veřejnou správou Airbus, panem Carlosem Gómez-Múgicou, státním tajemníkem na ministerstvu zahraničí, panem Marcem Aguirianem, státní tajemnicí ministerstva průmyslu a obchodu, paní Xianou Margaridou Méndez Bértolo, státním tajemníkem ministerstva pro ekologickou transformaci, panem José Dominguez Abascalem, státním tajemníkem pro zahraniční vztahy a EU Úřadu vlády, panem José Manuelem Albaresem Bueno, vrchním ředitelem pro koordinaci vědeckých politik na ministerstvu vědy, inovací a univerzit, panem Rafaelem Rodrigem, a předsedkyní pro mezinárodní vztahy španělské konfederace podnikatelských organizací, paní Martou Blanco Quesadou.

Hlavními tématy byla podpora českých pozic v otázkách vnitřního trhu (zejména v souvislosti s „notifikační“ směrnicí v oblasti služeb) a diskuze nad problematikou jednotného trhu EU, podpora pro získání Centre of Excellence pro umělou inteligenci v ČR a nabídka spolupráce v oblasti umělé inteligence pro španělské firmy, vědce a další subjekty.

Důležitý bod představovala podpora českého stanoviska na závazky v rámci budoucího energetického mixu s důrazem na roli jaderné energetiky a rozumný proces dekarbonizace s přihlédnutím k národním specifikům v EU.

Dále se jednání věnovala rozboru současné světové situace a jejího vlivu na mezinárodní obchod, včetně závažných témat WTO (mj. Čína, USA, Mercosur), oboustranně zazněla vůle po další podpoře kvalitních a dlouhodobých investic do výrob či služeb s vysokou přidanou hodnotou v obou zemích. Česká strana rovněž předložila nabídku ke spolupráci v oblasti těžebního průmyslu a těžby surovin ve Španělsku či třetích zemích.

Na závěr pracovní cesty se náměstek zúčastnil slavnostního předávání cen deseti nejlepším španělským investorům v ČR, které se konalo na půdě českého velvyslanectví v Madridu, a uvedení na trh nového modelu Škoda Scala.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme