Narazili na mizerné účetní služby. A tak založili startup Trivi

Účetnictví se za posledních dvacet let téměř nezměnilo. Digitalizace a automatizace ale dávají oboru nové perspektivy. Výrazně snižují podíl rutinní lidské práce a umožňují účetním věnovat se namísto přepisování dat expertní činnosti.  

Moderní technologie mění celou řadu oborů. Mohly by se stát rovněž lékem na nekvalitní práci účetních. Právě na proměnu fungování oboru cílí startup Trivi. „Jedním z důvodů byly špatné zkušenosti s kvalitou účetních služeb. Zároveň jsme v tomto segmentu viděli velký obchodní potenciál,“ vysvětluje šéf společnosti Juraj Cienik pohnutky k založení Trivi. Za projektem stojí spolu se svojí sestrou Katarínou Augustini a s Michalem Drozdem a Radkem Stavinohou, zakladateli cestovní agentury Invia.

Firma Trivi kromě účetních zapojila také umělou inteligenci a strojové učení. | Foto:Trivi

Myšlenka přinést do světa účetnictví moderní technologie a nové přístupy začala podle něj vznikat už v roce 2014. Rok poté byla spuštěna první verze Trivi. „Ta však nesloužila primárně pro veřejnost, ale pro testování na spřízněných firmách a několika odvážlivcích, kterým jsme za jejich odvahu vděční. Masově měl na trh jít až finálně vyladěný produkt,“ pokračuje Juraj Cienik.

Do řešení problému se přitom nepustili z pozice dlouholetých praktiků v tomto oboru, ale naopak z pohledu klientů. „Proto Trivi od samého začátku budujeme při intenzivní spolupráci s těmi nejlepšími odborníky na trhu. Právě tito členové našeho týmu přinášejí do Trivi své dlouholeté zkušenosti s oborem účetnictví, mezd a daní, a garantují kvalitu našich služeb. I díky nim jsme dnes tím, čím jsme,“ zmiňuje Juraj Cienik.

Základem je aplikace

Z technologického hlediska se účetnictví podle něj během posledních dvaceti let téměř nezměnilo. „Dlouho to byl tradiční obor, ve kterém se nekonaly zásadní změny, podobně jako donedávna v bankovnictví. Nástup moderních technologií a změna poptávky ze strany klientů ale začaly tento obor dynamicky měnit. Právě to chceme udělat i s účetnictvím, tedy zmodernizovat jej tak, aby firmy a lidé řešili své účetnictví technologicky vyspělým způsobem,“ podotýká Juraj Cienik. Zákazníkům Trivi umožňuje správu celého účetnictví prostřednictvím online mobilní a webové aplikace. A díky strojovému učení, které postupně implementuje do účetních procesů, dokáží ušetřit lidskou práci a tím přinést klientovi atraktivní cenu služby.

Zakladatel účetního startupu Trivi Juraj Cienik. | Foto: Trivi

Na začátku bylo nejtěžší především sestavit a vyladit webovou aplikaci tak, aby mohla vstoupit na trh a do ostrého provozu. To trvalo zhruba rok od založení společnosti. Typickým zákazníkem startupu je obvykle majitel firmy, který se v rámci podnikání soustředí na jiné činnosti, než je účetní agenda. „Může jít o podnikatele nebo živnostníka, který se přestává orientovat v administrativních a legislativních požadavcích na účetnictví. Vyřízení veškerých náležitostí mu proto zabírá mnoho času s velkou pravděpodobností chyb, za které mu hrozí finanční penalizace a jiné postihy,“ popisuje Juraj Cienik. Zároveň jde často o člověka, kterému jsou blízké moderní technologie a aplikace.

Zapojení strojového učení

Přímá konkurence nového startupu se podle jeho šéfa hledá těžko. Existují sice firmy, které se prezentují se jako online účetnictví, ale často jsou ve skutečnosti klasickou účetní firmou a vyžadují zasílání šanonů s celou účetní agendou. „Trivi se ale obejde bez papírů, protože většinu dokladů získáváme výhradně v elektronické podobě. Tedy prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace. Například oproti iDokladu nebo Fakturoidu, což jsou pouhé fakturační nástroje, nabízíme kompletní účetní servis,“ porovnává Juraj Cienik s nepřímou konkurencí, s níž má Trivi společné  spíše jen některé servisní prvky.

Startup Trivi zpracovává faktury díky umělé inteligenci a strojovému učení. | Foto: Trivi

Podle jeho slov je v současnosti Trivi dál než projekt Rossum, který rovněž využívá umělou inteligenci v účetnictví.Zpracování účetnictví neznamená jen vytěžení dokladů, ale skládá se z řady dalších operací. V Trivi aplikujeme umělou inteligenci a strojové učení primárně do oblastí, kde je stále ještě velký podíl ruční práce. Jedná se například o párování bankovních pohybů na doklady. Pokud klient používá platební terminály nebo platební brány, je to pro běžnou účetní často problematické. A právě to pomáhá zefektivnit umělá inteligence a strojové učení, stejně jako při kontrolách účetních dat před podáváním daňového přiznání nebo při zpracování účetní závěrky,“ podotýká šéf startupu Trivi.

Velký objem snižuje ceny

Oblastí využití umělé inteligence  (AI) je podle něj celá řada. „Zjednodušeně řečeno nám AI a strojové učení umožňuje účtovat ‚ve velkém‘,“ zmiňuje Juraj Cienik. Slabou stránkou systémů využívajících umělé inteligence, nebo obecně externích účetních firem, je často nutnost skenovat originální papírové doklady. Tento proces totiž bývá časově dosti náročný. V Trivi však není nutností. „Naši klienti nám mohou doklady o nákupech předávat několika způsoby. Doklad mohou vyfotit prostřednictvím mobilní aplikace, anebo jej přeposlat e-mailem na unikátní e-mailovou adresu přímo do webové aplikace Trivi. Také mohou doklad naskenovat a nahrát do aplikace Trivi, tento způsob ale naši klienti využívají v menší míře,“ vysvětluje Juraj Cienik. Prostřednictvím aplikace přenášejí doklady o prodeji z různých účetních systémů, aby odstranili jejich ruční zadávání.

Aplikace Trivi umožnuje průběžný přehled o hospodaření firmy. | Foto: Trivi

Faktury v rámci systému Trivi se tak neposílají poštou, ani nepředávají osobně účetnímu. Díky automatizaci a digitalizaci s podporou strojového učení se celý proces zaúčtování zjednodušuje a tím snižuje cenu za účetní služby. Právě díky existenci technologií, kvůli kterým není při některých činnostech zapotřebí lidský zásah.

Jedná se například o rutinní a opakující se úkony, jako je účtování faktur nebo vyplňování určitých formulářů. „V současné době máme technologii, která na principu strojového učení zaúčtovává faktury. Účetním se uleví od rutinní práce, stále ale bude zapotřebí jejich expertiza. Budou se více soustředit na to, co výsledky účetnictví vypovídají o fungování firmy a jak lze její chod nadále zlepšovat,“ zmiňuje Juraj Cienik.

Trh účetních služeb čeká konsolidace

Účetní doklad stačí vyfotit telefonem, aplikace z něj načte potřebná data do účetnictví. | Foto: Trivi

Startup tvoří více než 50 profesionálů, kteří se věnují účetní, mzdové, obchodní i technické stránce.  Další růst čeká v souvislosti s předpokládaným vývojem na trhu účetních služeb. „Zájem o účetní profesi každý rok klesá, očekáváme proto, že v následujících letech dojde na trhu ke konsolidaci. Jejím výsledkem bude několik silných hráčů a určité množství středně velkých účetních firem. Domníváme se, že konsolidaci trhu urychlí i narůstající legislativní a technologické nároky, které mohou být čím dál větší komplikací pro malé účetní firmy,“ odhaduje Juraj Cienik další vývoj.

Automatizované účetnictví podle něj sice přinese zákazníkům úsporu nákladů, na straně účetních ale bude vyžadovat značné počáteční investice. „Menší subjekty se proto během příštích letech začnou častěji spojovat do větších celků, které si budou tyto náklady moci spíše moci dovolit,“ doplňuje Juraj Cienik.

Oblast umělé inteligence láká i další firmy. Cloudová služba Invoice Flow od společnosti Grit například umožňuje automatizovaně zpracovávat přijaté režijní faktury a faktury za služby. Další sférou, kde umělá inteligence nastupuje, je oblast lidských zdrojů. V současné praxi se využívá hlavně pro první protřídění uchazečů o místo, uplatnění nacházejí i chatboti, tedy komunikační roboti, vyřizující komunikaci.

Dalibor Dostál

Startup Trivi v kostce

Startup Trivi se zabývá automatizací účetnictví za využití umělé inteligence. Nabízí komplexní účetní služby, včetně daňového poradenství, finančního a mzdového účetnictví, prostřednictvím mobilních a webových aplikací, které si vyvíjí.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme