Nařízení o prosazování obchodu vstoupilo v platnost

Dnešním dnem vstupuje v platnost nařízení o prosazování obchodu, jehož cílem je lépe ochránit obchodní zájmy a práva EU v souvislosti se zablokováním systému pro řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Nová pravidla umožní, že EU bude moci prosazovat svá práva, pokud některý z obchodních partnerů zablokuje dohodnutý systém řešení sporů stanovený v rámci bilaterálních obchodních dohod. Kromě toho bude moci Komise stanovit protiopatření v případě porušení práv EU, a to nejen formou cel, kvantitativních omezení exportu zboží a opatřeními v oblasti veřejných zakázek, ale nově také v oblasti služeb a práv duševního vlastnictví.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme