Národní ekonomická rada vlády obnovila činnost

Dopady pandemie koronaviru na ekonomiku bude řešit expertní tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), který se dosud scházel jako neformální poradní orgán premiéra. Vláda schválila návrh vicepremiéra pro hospodářství a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka na obnovení činnosti NERV, rada oficiálně zastřeší a prováže činnost řady nově vzniklých expertních týmů.

„NERV bude mít za úkol identifikovat problémy ve fungování ekonomiky veřejného sektoru, konkurenceschopnosti české ekonomiky a připraví doporučení u strategických dokumentů, zejména Hospodářské strategie ČR, založené na dlouho budované vizi Česká republika: Země pro budoucnost,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Tým se zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí, tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a současně zmírnil negativní dopady propadu reálné ekonomiky.“

NERV by měl rovněž vyhodnotit funkčnost nastavených záchranných opatření vlády. Na tomto základě by pak měl navrhnout opatření, která je možné realizovat v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021 s výhledem na roky 2022 a 2023. Činnost NERV bude v gesci vicepremiéra pro hospodářství Karla Havlíčka, za podpory Úřadu vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě dříve uváděných členů NERVu, byla do tohoto poradního orgánu navržena také ekonomka Ilona Švihlíková, která už je členkou týmu ekonomů v rámci Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

„NERV, který bude pod úřadem vlády a místopředsedou vlády pro hospodářství bude pod sebou koncentrovat ostatní expertní skupiny v resortech včetně ekonomické pracovní skupiny na ÚKŠ. Taky proto ve vládním NERV mají být i lidé z těchto skupin, například Jan Švejnar, Štěpán Jurajda či výše zmiňovaná Ilona Švihlíková. Hospodářská politika musí být řízena z jednoho místa, z vlády. Ale bude mít řadu pracovních skupin,“ doplňuje vicepremiér Havlíček.

Vláda tak jmenovala následující členy Národní ekonomické rady vlády:

 • TOMAŠ SALOMON – generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna
 • JAN JUCHELKA – generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka
 • MIROSLAV SINGER – hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB
 • VLADIMÍR DLOUHÝ – prezident Hospodářské komory ČR
 • JAN ŠVEJNAR – ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku
 • ŠTĚPÁN JURAJDA – profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • DANIEL BENEŠ – předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ
 • BOHDAN WOJNAR – člen představenstva, Škoda Auto
 • PETR JONÁK – ředitel vnějších vztahů, Coca-Cola
 • MIROSLAV ZÁMEČNÍK – nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance
 • LUKÁŠ KOVANDA – hlavní ekonom Czech Fund
 • TOMÁŠ SEDLÁČEK – ekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog
 • DANIEL PROKOP – sociolog PAQ Research, Fakulta sociálních věd UK
 • JAKUB HAVRLANT – zakladatel a generální ředitel Rockaway Capital
 • LADISLAV BARTONÍČEK – předseda dozorčí rady O2 Czech Republic
 • ILONA ŠVIHLÍKOVÁ – ekonomka, členka týmu ekonomů ÚKŠ

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme