Národní plán obnovy blíže realizaci. Do Česka přijela předsedkyně Evropské komise

Na oficiální návštěvu České republiky přijela v pondělí 19. července předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen. Nabitý program má obsahovat jeden klíčový bod: Národní plán obnovy ČR.

Strategii ČR na oživení tuzemského hospodářství nejen po pandemii koronaviru má od června, po květnovém schválení vládou, k vyjádření EK. Počítá s financemi v celkové výši cca 191 mld. Kč bez DPH, z toho má být cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů.

Projekty z Národního plánu obnovy (NPO) se mají začít realizovat hned po schválení dokumentu, záleží samozřejmě mimo jiné na míře připravenosti. NPO, který je souhrnem reforem a investic, které chce ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, tvoří šest pilířů: Digitální transformace (27 854 mil. Kč), fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč), vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč), instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč), výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč) a zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč).

„Národní plán obnovy se týká každého z nás, obsahuje řadu naprosto klíčových projektů. Počítá například s programy pro digitální transformaci výrobních a nevýrobních společností a zvyšování odolnosti včetně kybernetické bezpečnosti či modernizací železničních tratí a železničních stanic a snížení spotřeby energie a zvýšení pohodlí cestujících,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Národní plán obnovy nesmí být podpultovým zbožím

„Nechybí ani výstavba nových fotovoltaických zdrojů, renovace a revitalizace budov za účelem úspory energie, budování lesů odolných klimatické změně či investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť,“ dodává Karel Havlíček. Připomíná také, že požadavek evropské legislativy byl, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelené projekty, ČR je v tom dál, plán počítá s 41,6 %. Požadavek na digitální projekty byl 20 % a tuzemský NPO počítá s 22,1 %.

„Příprava NPO byla velkým cvičením pro všechny kolegy z rezortů, které se na NPO podílejí, pro mě osobně i velká škola. V meziresortním připomínkovém řízení přišlo z 80 různých míst víc než 1 500 podnětů a návrhů na změny plánu, které jsme vypořádali. Bylo to náročné, a ještě to náročné bude,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „NPO jsme začali připravovat loni v srpnu, konzultovali jsme ho se všemi, koho se týká, letos v dubnu jsme materiál dali do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek jsme ho poslali Evropské komisi. Po schválení začneme projekty realizovat, přičemž deadline pro realizaci a proplacení financí z EK je rok 2026.“  

Tuzemský NPO počítá například i s renovací a výstavbou jeslí či s vybudováním Českého onkologického institutu. K NPO existuje průběžně aktualizovaný speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který spravuje MPO. Z těchto stránek si lze mimo jiné stáhnout celý plán, který šel na vyjádření do Bruselu. Výtahem několikasetstránkového dokumentu pak je e-Book, který stručně shrnuje podstatu NPO včetně jednotlivých pilířů. Všechny informace se samozřejmě zaktualizují poté, co dojde ke schválení plánu Evropskou komisí.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme