Národní plán obnovy bude stát na chytrých řešeních

Online veřejnou debatu k Národnímu plánu obnovy uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Plán představili a další postup nastínili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a náměstkyně Silvana Jirotková.

Nechyběli zástupci zaměstnavatelů, odborů, samospráv či univerzit. Online akce vysílané z MPO se zúčastnilo na dvě stě lidí, nechyběli ani zástupci všech ministerstev, jichž se plán týká.

„Je to poctivě připravený plán, není to lití do betonu, investujeme do chytrých řešení a technologií. Chceme být zemí založenou na inovacích,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Cílem Národního plánu obnovy (NPO) je zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života. Najít by se v něm měl každý, je pro nás všechny,“ řekla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodala: „Předpokládáme, že v mezirezortním připomínkovém řízení, které potrvá do 23. dubna, plán ještě dozná změn.“ NPO poté projedná vláda a následně bude odeslán Evropské komisi a Radě EU.

„Děkuji MPO, je mi jasné, že příprava NPO nebyla jednoduchá, nelze vyjít vstříc všem. Věřím, že ve spolupráci budeme pokračovat a že se ještě podaří některé naše návrhy zohlednit,“ řekla generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Odbory ocenily zveřejnění plánu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo k NPO speciální web, který průběžně aktualizuje a kde je zveřejněna poslední podoba plánu. „Oceňuji, že si každý může najít aktuální verzi NPO na speciálním webu a děkuji týmu na MPO za práci, kterou odvedli. Zveřejnění plánu a informační otevřenost týmu pana ministra a paní náměstkyně Jirotkové považuji za krok pozitivním směrem, přičemž v NPO očekávám ještě další změny, které jsou třeba,“ uvedl na debatě předseda Českomoravské konfederaci odborových svazů Josef Středula.

O rozvoji samospráv ve vztahu k NPO mluvil na veřejné debatě Miroslav Žbánek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Olomouc. „NPO jde správným směrem, je o občanech, o kvalitě života ve městech a obcích, ovlivní životy milionů lidí. Musíme se dívat dopředu, plán je umění možného a o detailech budeme dál jednat,“ sdělil Miroslav Žbánek.

Národní plán obnovy nesmí být podpultovým zbožím

O vzdělávání a vědě v NPO pohovořil prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák: „Od prvního návrhu NPO jsme se hodně posunuli. A věřím, že tak jak je plán sestaven, tak dohromady to bude dobře fungovat. Oceňuji, že se do něj dostala i kvantová informační infrastruktura.“

Pro občany, etablované firmy i startupy

NPO má lidem přinést mimo jiné lepší komunikaci s úřady, bezpečnější dopravu, kvalitnější výuku či lepší přístup k nejmodernějším zdravotnickým zařízením. Pro podniky by pak měl představovat růst produktivity a konkurenceschopnosti, snížení administrativní zátěže či cílenější podporu startupů a podnikání obecně.

NPO bude financován z Nástroje pro oživení a odolnost Evropské unie (Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF představuje celkem 672,5 miliardy eur na období 2020–2026, z toho 312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v podobě půjček. Pro ČR se z RRF pro NPO nyní předpokládá 172 mld. Kč přímých zdrojů, možné jsou i půjčky, a to až do výše 405 mld. Kč. K Národnímu plánu obnovy vznikne meziresortní pracovní skupina či komise, která ho bude dále rozvíjet. NPO je totiž živý dokument, který musí reagovat na potřeby a možnosti České republiky, které se mění v průběhu času, bude tedy možnost plán revidovat.

Kromě samotného plánu, tedy poslední verze z 9. 4. 2021, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, je k dispozici i velmi stručná podoba formou e-Booku. A lidé si rovněž mohou stáhnout prezentaci NPO, která na veřejné diskuzi zazněla.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme