Národní plán obnovy podpoří výzkum medicinských řešení v době digitalizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Výzkum medicinských řešení v době digitalizace.

Cílem výzvy je podpora financování projektů na dokončení nových dosud neexistujících medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast.

Ilustrační fotografie

Program Czech Rise Up vznikl jako operativní reakce na covidovou krizi a velice se osvědčil,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Nyní v rámci Národního plánu obnovy pokračujeme v podpoře inovativních řešení, která zvyšují odolnost ekonomiky a schopnost reagovat na krize.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájí příjem žádostí o poskytnutí dotace 12. září 2022. Podpora pomůže malým a středním podnikatelům i výzkumným organizacím s relevantním výzkumem zdravotnických prostředků, osobních ochranných pomůcek, léčivých přípravků a dalších IT řešení ve zdravotnictví. Financováno bude dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv, posouzení shody a certifikace.

„Cílem výzvy je dokončit dosud neexistující medicinská řešení a jejich uvedení do praxe, která mohou napomoci vypořádat se s následky COVID-19. Zvýhodněny budou projekty s přínosem pro digitalizaci.“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

  • Výzva bude financována z Národního plánu obnovy.
  • Alokace výzvy činí 100 mil. Kč a míra podpory je 75 % způsobilých výdajů projektu.
  • Příjem žádostí bude ukončen 17. října 2022

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme