Národní společnost PEMEX již není jediným dovozcem pohonných hmot do Mexika

Dle informace Ministerstva pro energetiku (Sener) dovezl soukromý sektor za měsíc květen denně 101 838 barelů, zatímco PEMEX 227 tisíc barelů denně. Celkem pak za toto období soukromý sektor dovezl 3 157 000 barelů a Pemex 10 191 000 barelů nafty. Čísla dokazují, že Pemex po energetické reformě již není jediným dovozcem pohonných látek. Zatímco však soukromý sektor dováží jen z USA, Pemex má své zdroje více diverzifikované, importuje též z Kanady. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 20.06.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme