Národní strojírenský klastr podporuje inovace

Národní strojírenský klastr (NSK) od svého založení v roce 2003 působí převážně v oblasti strojírenství, ale také v příbuzných oborech a spolupracuje s akademickými institucemi. Firmy klastru zaměstnávají více než 20 tisíc pracovníků a dosahují ročních tržeb ve výši 2 miliard eur.Spolek byl zřízen za účelem podpory inovací, zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji i celé ČR. Lídry klastru představují společnosti, které jsou nositelkami značky VÍTKOVICE, dále VŠB – Technická univerzita Ostrava a Strojírny a stavby Třinec.

Všichni členové reprezentativně pokrývají celý strojírenský dodavatelský řetězec od vývoje a výzkumu, výroby základních kovů a hutního zpracování přes výrobu kovových konstrukcí až po výrobu strojů a velkých technologických celků.

Stěžejním tématem pro NSK byla energetika a samozřejmě také jaderná energetika. Té je průběžně věnována pozornost například na tradičních konferencích STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA a na pravidelných misích do zemí věnujících se rozvoji této oblasti, do Velké Británie, Ruska, Indie a dalších.

Členové NSK se podílí na dodávkách do jaderné energetiky už zhruba 40 let. Úspěšně jsme vyrobili a instalovali některé komponenty primárního okruhu, tepelné výměníky a další prvky pro sekundární okruh jaderných elektráren typu VVER. V Evropě snad ani neexistuje jiná skupina, která by své výrobky dodávala jak do jaderných projektů ruských, tak francouzských, a dokonce i indických.

Nejen v tomto je spolek skutečným unikátem mezi strojírenskými firmami na celém světě. Např. jsme dodali výkovky primárních kolektorů parogenerátorů VVER–1200 pro Rosatom, kroužky pro pláště parogenerátorů indické firmě Larsen & Toubro. Řada členů NSK se podílela na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Zajímáme se o jaderné programy ve Velké Británii, kde jsme se na významné konferenci UKTI v Londýně seznámili s rozsáhlými britskými plány na rozšíření a obnovu jejich jaderných zařízení a navštívili světoznámou Forgemasters v Sheffieldu.

Národní strojírenský klastr, z. s.
Ruská 2887/101
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: +420 595 957 008
e-mail: klastr@nskova.cz
www.nskova.cz

S evropskou podporou

Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských řetězců, podporu svých členů na veletrzích – pravidelně na MSV Brno, organizuje nákupní aliance a pro své členy připravuje také vzdělávací a inovační projekty. Každoročně pořádá konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA, semináře a workshopy pro odborníky i laickou veřejnost. K zajištění těchto činností využívá mimo jiné zdroje EU, a to konkrétně spolufinancování projektů OP PIK Posílení spolupráce mezi členy NSK a Posílení mezinárodní spolupráce NSK.

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019 představuje v celoroční agendě klastru jednu z nejdůležitějších akcí, která se stala tradičním celorepublikovým setkáním stovek odborníků ze strojírenství a mnoha souvisejících průmyslových a ekonomických oborů. Tematicky se konference pokaždé zaměřuje na aktuální potřeby odvětví, např. letošní konference se opírá o strategický dokument, který se zabývá inovacemi.

Vzdělání je budoucnost

Letošní již třináctý ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019 se uskutečnil na téma Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu.

Konference se konala v úterý 17. září pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu v areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice. Konference byla spojená s doprovodným workshopem v areálu Dolu Hlubina a s prohlídkou Dolní oblasti Vítkovice. Úvodní slovo na konferenci přednesl Jan Světlík, prezident NSK, na téma technicky vzdělaní lidé – budoucnost českého průmyslu, pak vystoupil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, který se věnoval především analýze dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce s cílem adekvátně transformovat vzdělávací soustavu.

Na konferenci dále vystoupili hejtman MSK Ivo Vondrák, ředitel Centra ENET VŠB TU Ostrava Stanislav Mišák, náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hoffmannová, rektor VŠB TU Ostrava Václav Snášel, generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková a mnozí další.

NSK připravil společný stánek klastru na letošním MSV Brno, který se letos uskuteční ve dnech 7.–11. října 2019. Všechny firmy klastru jsou srdečně zvány k účasti i návštěvě naší expozice v pavilonu P 051.

Členové národního strojírenského klastru

 • AK 1324, s. r. o.
 • Argutec, s. r. o.
 • Baroz Ener, spol. s r. o.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • DIMER, spol. s r. o.
 • ECOFER, s. r. o.
 • EGE Service, s. r. o.
 • European Welding Institute, s. r. o.
 • FERRIT, s. r. o.
 • Flash Steel Power, a. s.
 • Hametal, spol. s r. o.
 • Havířovsko-karvinský kovo klastr, z. s.
 • Hutní montáže – Svarservis, s. r. o.
 • Hydac, spol. s r. o.
 • JSC RUSPOLYMET
 • KOFING, a. s.
 • KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.
 • Květoslav Bašista
 • LAMMB systems, s. r. o.
 • MACH – TĚSNĚNÍ, spol. s r. o.
 • MEZ, a. s.
 • NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s.
 • PKS servis, spol. s r. o.
 • PRO-DO projektová a dotační kancelář, s. r. o.
 • rt steel, s. r. o.
 • Sdružení pro rozvoj MS kraje
 • Seco Tools CZ, s. r. o.
 • SENSES PLUS, s. r. o.
 • Spojené slévárny, spol. s r. o.
 • SPŠ, OA a Jazyková škola, FM, p. o.
 • SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p. o.
 • Strojírny a stavby Třinec, a. s.
 • TEPLOTECHNA Ostrava, a. s.
 • TÜV SÜD Czech, s. r. o.
 • VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s.
 • VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ, a. s.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
 • VÍTKOVICE, a. s.
 • VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
 • Vítkovické slévárny, spol. s r. o.
 • VŠB – TU Ostrava
 • VÚHŽ, a. s.
 • Vysoké učení technické v Brně
 


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Jaroslav Vidiševský, projektový manažer NSK

Doporučujeme